Logo Hjemmeside   Dokumenter og lister   Opprett   Innstillinger for webområde   Hjelp    Opp til SKconsult
Ikon
Logjobb.net
Nyheter
 
 
 
Velg visning
Alle elementer
Editering
 
 
Handlinger
  Varsle meg
  Eksporter til regneark
  Endre innstillinger og kolonner
 
 
Startsiden
Nytt Nytt element
|
Filtrer Filtrer
|
Rediger i dataark Rediger i dataark
 
RedigerLogoSorter synkendeLenkeSorter synkendeSorter synkendeTittelSorter synkendeIngressFiltrerBilde stortSorter synkendeInnholdFiltrerBildeSorter synkende
Antall = 373
Rediger.Takker for seg etter 40 år med flyfrakt
Truls Jakobsen er 63 år, og har vært i flyfraktbransjen i nøyaktig 40 år. Startet i Aircontact Cargo 1. desember 1972, som eksport assistent, hvor han sluttet i 1985, da som eksportsjef.
Var med og stiftet Norwegian Express Cargo (NECAS), som startet i 1985, også da som eksportsjef for fly. I april 1990 startet han som fraktsjef i KLM Cargo, hvor han etter diverse omorganiseringer og sammenslåinger endte opp som “Senior Account Manager” i Air France KLM Martinair Cargo. Truls har foreløpig ingen store planer for fremtiden, bortsett fra ski på vinteren og golf om sommeren.

Chris Jaabaek, 39 år, overtar stillingen som salgssjef i Air France KLM Martinair Cargo, hvor han startet 2. januar. Han kommer fra tilsvarende stilling i SAS Cargo.  Han har også speditør bakgrunn fra Schenker og Northern Cargo.  Hans første ordentlige jobb var faktisk hos Air France Cargo i 1992.
Truls Jakobsen
Rediger.Les mer herHatteland gjenvalgt i Rogaland
Jan Håvard Hatteland er nylig gjenvalgt som styreleder i NHO Logistikk og Transport Rogaland.
Styret med Hatteland i spissen har over lengre tid gjort en betydelig lobbyjobb i regionen. Det har ført til to strålende lekkasjer fra regjeringen; først om fergefri E39 fra Stavanger til Trondheim.
 
I forbindelse med årsmøtet i regionforeningen den 13.3 kunngjorde statssekretær Geir Pollestad en ny lekkasje før Nasjonal Transportplan legges fram etter påske; en betydelig utbedrig av E39 sydover mot Kristiansand, hele 19 mil av strekningen skal utbedres.
 
Jan Håvard Hatteland
RedigerEndringer i CUSRES TVINN ved midlertidig deklarering
Når en midlertidig innførselsdeklarasjon er godkjent, vil tollvesenet nå returnere nye data i CUSRES-meldingen til deklaranten. Meldingen vil inneholde dato for gjenutførselsfrist samt en fastsatt tekst.
Ved deklarering av midlertidige innførsler, stilles det i de fleste tilfeller krav til betaling av avgifter i form av et depositum på tollkreditten. For firmaer som ikke har tollkreditt, kreves dette depositumet inn kontant.

Vareier har ingen rett til avskrivning av merverdiavgift i regnskapet mot Skatteetaten ved slik midlertidig deklarering. Toll- og Avgiftsdirektoratet har besluttet at en egen tekst skal påføres slike deklarasjoner for å sikre at vareeier ikke feilaktig får ført fradrag for denne merverdiavgiften.

Når en midlertidig deklarasjon er godkjent, vil tollvesenet nå returnere nye data i CUSRES meldingen til deklaranten. Meldingen vil inneholde dato for gjenutførselsfrist, samt en fastsatt tekst.

Teksten skal fremkomme i tolldeklarasjonens rubrikk 48B, og deklaranter plikter at denne teksten vises ved utskrift av tolldeklarasjonen fra sine systemer:

Gjenutførselsfrist dd.mm.åååå.
Avgifter innkreves dersom fristen oversittes.
Ikke fradragsberettiget for mva.

Med bakgrunn i denne endringen er det gjort endringer i CUSRES-implementasjonen av utleveringsattester for midlertidige innførselsdeklarasjoner. CUSRES-meldingen vil for disse inneholde de ekstra segmentene DTM+255 og FTX+CIP. Se nærmere beskrivelse i seksjon 3, side 5, 14 og 17

Dersom den midlertidige deklarasjonen ikke blir fulgt opp med innsendelse av gjenutførsel, vil avgiftene bli krevd inn.

Oppdatert CUSRES implementasjonsguide er tilgjengelig for nedlasting på http://www.norstella.no/bestill-dokumentasjon.29224.no.html Det er samtidig bestemt at implementasjonsguider for TVINN frigjøres og NorStella vil ikke lenger kreve betaling for nedlasting av disse.

Planlagt ikrafttredelse for endringen er 15. juni 2013.
http://portal.skconsult.net/logjobb/nyhetsbilder/toll.jpg
Redigerhttp://portal.skconsult.net/logjobb/logo_stor/lh.jpgLH Cargo posts rise in H1 operating income despite revenue/traffic decline
Lufthansa’s logistics division, whose major component is Lufthansa Cargo, has posted a first-half year operating income of €61 million, an increase of over 27% on the same period last year.
The improved result was achieved, despite a 9.9% decrease in the cargo carrier’s revenue to just over €1.2 billion, and a 3.5% dip in freight and mail traffic to 839,000 tonnes.
 
"The first half of 2013 was characterised by continuing restrained demand on global freight markets," the German airline group said.
 
However, "thanks to flexible and demand-led capacity management," the cargo load factor increased slightly (+0.9 percentage points to 70.0%) as a result of a 2.8% fall in revenue cargo tonne-kilometres, on a 3.9% cut in capacity.
 
The decline in tonnage in H1 2013 was sharpest in the Asia/Pacific region, where it was down 6.0%.
"As a result of successful capacity management, the cargo load factor in this traffic region improved substantially due to a considerable reduction in capacity."
 
Capacity cuts in Europe led to an improvement in the cargo load factor in this region, while in the Americas tonnage decreased by 4.2% compared with last year.
 
Only in the Middle East/Africa region did freight volumes increase. However, since capacity was expanded by 2.4% and sales growth was limited to 1.8%, the load factor showed a slight dip.
 
"Lufthansa Cargo still expects demand to recover appreciably and tonnage to increase again in the second half of the year," the group underlined.
 
While the cargo carrier’s capacity in the first quarter tended to be demand-based, the company switched to a supply-based capacity policy during the second quarter.
 
"In doing so, it is preparing for the predicted market recovery in the second half-year."
 
For 2013 as a whole, Lufthansa Cargo is sticking to its target of an operating profit in the three-digit million euro range.
 
"An increase on last year’s result is anticipated. In order to reach this earnings target in the challenging market environment, Lufthansa Cargo has initiated additional measures to safeguard earnings in the short and medium term," the group added.
http://portal.skconsult.net/logjobb/nyhetsbilder/lh2.jpg
RedigerTyrholm & Farstad AS 100 år i 2014
Den 24. oktober 1914 etablerte dampskibsexpeditør Peter Otto Tyrholm firma Otto Tyrholm i Ålesund, og aktet å drive spedisjon under dette firmaet. Sverre Farstad kom inn i firmaet noen år senere, og i 1946 endret firmaet navn til Tyrholm & Farstad.
.
Fra å være skipsekspedisjon og agenter for både kyst- og linjefart de første årene, har selskapet utviklet seg til å bli en solid og betydelig spedisjons- og logistikkaktør. I dag leverer selskapet tjenester på bil, flyfrakt, container og sjøfrakt og klarerings og agenttjenester. Videre har Tyrholm & Farstad stor aktivitet på egen terminal i Skutvika i Ålesund, med containerterminal, tørrlager og kjøle- fryselager. I Skutvika håndteres nærmere 40 000 teu i året.

Kundemassen gjenspeiler næringslivet på nordvestlandet, med vekt på fisk og maritim industri. Tyrholm & Farstad er en betydelig aktør på skipning av klippfisk containere, og skiper eksempelvis over 80 % av klippfisken til Brasil.

Selskapet ser positivt på fremtiden, og mener at det er et marked for en mindre privateid aktør i konkurranse med de større globale aktørene. Høy kompetanse, fleksibilitet, personlig kontakt og løsninger for de fleste logistikkbehov er viktige konkurranse fortrinn for Tyrholm & Farstad.

100 års jubileet har blitt markert som seg hør og bør med større arrangement for både kunder og ansatte.

Selskapet er privateid, og eies av familien Farstad i Ålesund.
.
RedigerGodstransport på kysten, 2. kvartal 2014
I 2. kvartal 2014 ble det i de største norske havnene håndtert 41 millioner tonn gods. Dette er 13 prosent mindre enn i 2. kvartal 2013. Nedgangen var størst for transport av våt bulk.
.
Håndtering av våt bulk ble redusert med 6,2 millioner tonn, eller 27,5 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2013. Det meste av våtbulkhåndteringen gjøres av Bergen og omland havnevesen. Total godshåndtering i Bergen falt med 32,9 prosent, og transport av råolje er blitt halvert siden 2. kvartal 2013.
 
Mer tørr bulk og mer i container
I alt ble det transportert 18,2 millioner tonn tørr bulk i 2. kvartal 2014, som innebærer en økning på 4,6 prosent fra 2. kvartal året før. I Narvik havn steg transporten av malm med 9,4 prosent, til 4,9 millioner tonn i samme periode. Det ble transportert 1,4 millioner tonn gods i TEU-containere i 2. kvartal 2014. I samme kvartal året før utgjorde transporten 1,3 millioner tonn. Dette tilsvarer en økning på 10 prosent. Transport av tomme containere ble redusert med 4 000, mens antall containere med last økte med 1 000.
 
Økt trafikk med utenlandsfergene
I alt reiste 1,5 millioner passasjerer med utenlandsfergene i 2. kvartal 2014. Dette er en økning fra 2. kvartal 2013 på 131 600 passasjerer, eller 9,5 prosent. Transport av personbiler, motorsykler og medfølgende tilhengere/campingvogner økte også med 9,5 prosent til 327 600 enheter, mens frakt av busser ble redusert med 400 i samme periode. I tillegg til de to andre skipene som fra før trafikkerer ruten Sandefjord-Strømstad et tredje skip satt i drift fra juni 2014.
 
Svak økning i reisende med Hurtigruten
I 2. kvartal 2014 reiste 98 700 passasjerer med Hurtigruten. Dette er nær 700, eller 0,7 prosent, flere enn i 2. kvartal 2013. I månedene april og juni var det henholdsvis 1 600 og 550 flere passasjerer enn i tilsvarende måneder året før. Mai hadde derimot en nedgang på nesten 1 500 reisende. I løpet av første halvår 2014 reiste i alt 161 600 passasjerer med Hurtigruten. Dette innebærer en nedgang på 4 200, eller 2,5 prosent, sammenlignet med første halvår 2013.

 
.
Rediger.www.bws.dkBlue Water Shipping and PostNord sign agreement on parcels and pallets
The Danish transport and logistics company Blue Water Shipping is expanding its Nordic distribution business through a new agreement with PostNord.
.
"In PostNord we gain a key partner that knows the Nordic region better than any other distributor in the market and offers deliveries of high quality. The agreement means that PostNord will distribute the large amounts of parcels, pallets and groupage that we handle on behalf of our customers in the Nordic region. We're happy to be working with PostNord since this will make us an even more attractive partner to our present and future customers," says Michael Poder Hansen, Head of Road Transport Europe at Blue Water Shipping.
 
PostNord is looking forward to helping Blue Water Shipping to continue to grow and develop.
"We're proud that Blue Water Shipping has chosen us as its new Nordic logistics partner. The Nordic region is our home territory, and with our finely meshed distribution network, it's where we can offer Blue Water Shipping the best and most effective solutions-ones that can make a difference to them and their customers," says Henning Christensen, Head of PostNord Denmark.
 
The agreement will enter into force on 20 October. Blue Water Shipping is one of Denmark's most versatile transport firms, working in seven different business areas. The company is in the process of extensively strengthening its position in the Nordic region, which the agreement with PostNord will contribute to. It employs over 1,400 employees in around 30 countries, and in 2013 it had net sales of DKK 4.3 billion.
 
PostNord is the leading supplier of communications and logistics solutions to,from and within the Nordic region. We also ensure the postal service to private individuals and businesses inSweden and Denmark. In 2013, the Group had sales of SEK 40 billion and 39,000 employees. The parent company is a Swedish public limited company with headquarters in Solna, Sweden.
.
RedigerUnited Arab Shipping Company and Hamburg Süd sign a global cooperation agreement

Dubai/Hamburg, September 24, 2014: United Arab Shipping Company (UASC) and Hamburg Süd, two of the leading container shipping lines, announced today that they have signed a global cooperation agreement.

.
Photo: Hamburg Süd
 
The agreement came after a series of discussions focused on the companies’ respective customers’ business needs, key growth areas, and operational requirements. The need to address logistical imbalances was also a key driver behind the agreement.

“As a customer-focused and emerging global operator, UASC is committed to continuously delivering new and enhanced service patterns. This cooperation with Hamburg Süd enables access to the South America trades and illustrates our ambitious approach to enhance geographic coverage” said Jørn Hinge, President and Chief Executive Officer of UASC. “In today’s challenging marketplace our customers deserve more opportunities, better services and improved efficiencies. Through partnerships with leading operators such as Hamburg Süd, and investment in some of the largest and most eco-efficient container vessels ever built, UASC ensures that customer service remains at the very heart of our operations.” he remarked.

Referring to the agreement, Dr. Ottmar Gast, Chairman of the Executive Board of Hamburg Süd, said, “This cooperation will enable Hamburg Süd and UASC to complement each other’s core services and networks, offering both lines’ customers a more comprehensive global reach and reliable services without incremental investment in new tonnage. Hamburg Süd and UASC customers will benefit from the companies’ deployments featuring highly efficient and environmentally friendly vessels,” he added.

Initially, Hamburg Süd and UASC have agreed to cooperate on several of their respective core trades. Hamburg Süd will enter the Asia - North Europe and Asia - US trades in December 2014 and January 2015, respectively, while UASC will enter the Europe - South America East Coast and Asia - South America East Coast trades effective from mid-2015. Initially, the cooperation will be in the form of slot exchanges; vessel deployment opportunities will be explored in due course. Further geographic scope for cooperation is currently under discussion. Both carriers also intend to explore other areas of cooperation going forward.

Detailed service announcements will be provided by Hamburg Süd and by UASC shortly.
.
Rediger.Mer informasjonVi inviterer til Speditørskolen 2015
Speditørskolen har eksistert i over 40 år og er landets eneste speditørutdanning. Studiet kan gi 15 studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Molde. Skolen har en varighet på ett år og undervisningen er en kombinasjon av selvstudier, studentsamlinger og innsendingscaser.
.
Studiet tar sikte på å gi studentene allsidige teoretiske og praktiske kunnskaper om spedisjon.

Datoer
1. samling: 3.-5. mars 2015
2. samling: 2.-4. juni 2015
3. samling: 8.-11. september 2015
4. samling: 2.-4. desember 2015

Sted
Thon Hotel Triaden

Påmeldingsfrist
1. desember 2014
.
Rediger.ufthansa-cargo.comLufthansa Cargo simplifies pricing models for temperature-controlled shipments
Lufthansa Cargo is making the invoicing model for Cool/td shipments even more customer friendly.
.
The sender is now free to select the number of required rental days, the number of additional fees will be noticeably reduced, and this will be implemented in clear structures. Until now, it was only possible for a customer to hire a refrigerated container for a minimum of four days at a time; in the event of a booking at short notice, a change to a booking or an extension, further fees were added.

"The aim is to be as flexible as possible in the interest of the customer and provide a reliable as well as clear basis for calculation," explains Jörg Bodenröder, Director Competence Center Temperature Control at Lufthansa Cargo. "As such, this removes the former minimum hire duration and in the future, our customers will only pay for the days that they actually need. In addition, we have significantly lowered our extra fees, so that our customers are not disadvantaged even if they make bookings at short notice."

For years, the cargo specialist has stood for expertise when transporting sensitive, temperature-controlled goods, Lufthansa Cargo has established a dedicated Competence Team for Cool/td products and operates market-leading infrastructures at the Frankfurt and Hyderabad hubs, featuring different temperature zones.

Companies in the pharmaceutical industry are above all reliant upon reliable refrigerated shipping. Medicines, vaccines and even insulin are frequently kept in restricted temperature ranges that must be strictly adhered to throughout the entire duration of transport.
.
RedigerLEMAN kjøper Dan Cargo
LEMAN International System Transport A/S, overtok med virkning fra den 15. september 2014 den samlede aksjekapital i spedisjons- og logistikkvirksomheten Dan Cargo A/S i Brøndby med tilhørende avdelinger i Taulov, Fredericia, samt datterselskaper i Sverige og Norge.
Det er med stor tilfredshet at vi i forbindelse med overtagelsen, kan videreføre den utvikling og en del av det idégrunnlag som LEMAN konsernet bygger på, nemlig å optimalisere våre europeiske biltrafikker, utvide våre logistikkaktiviteter samt sikre presisjon og punktlighet i leveringsfasen, og arbeide for et utbygget og mer finmasket distribusjonskonsept, til fordel for kundene, uttaler adm. Dir. Thomas Krøyer, LEMAN A/S.

LEMAN A/S, så vel som Dan Cargo A/S, er begge to veletablerte selskaper med lang tradisjon innenfor transport og logistikk. Dette sammenholdt med selskapenes faglige dedikasjon og gode medarbeiderstab gjør, at vi i fellesskap kan levere transportytelser av høy kvalitet.

Hovedaksjonær og administrerende direktør Karsten Sørensen, Dan Cargo A/S uttaler, at denne handelen imøtekommer et ønske om å bringe Dan Cargo’s transport- og logistikkaktiviteter et skritt videre i en bredere organisasjon.

Dan Cargo A/S plassering i Brøndby, samt logistikklokasjonen i Taulov, er en stor fordel både i relasjon til kundesegmentet og i relasjon til distribusjon. Dette sammenholdt med LEMANs tilsvarende aktiviteter i Taulov, gir en stor mulighet for etablering av et felles transportsystem, samt å utnytte lager- og logistikksystemet mer intensivt.

Med datterselskaper i Göteborg og Oslo området vil det være mulig å utvikle de to selskapers aktiviteter på det nordiske markedet, og samtidig oppnå en ikke ubetydelig synergi.

Det har vært en vesentlig forutsetning, at vi med den nye eieren deler samme verdigrunnlag. Begge selskapene bygger på å sikre stor kundetilfredshet via motiverte medarbeidere, samt kontinuerlig å sikre produktutvikling av transport-, logistikk-, og distribusjonsløsninger. Jeg føler meg overbevist om at våre aktiviteter virdereføres av Leman med samme dyktighet og i den rette ånd, uttaler Karsten Sørensen.

Det er vår klare oppfattelse at de to organisasjonene supplerer hverandre på best mulig måte, og bygger på samme forretningsprinsipper. Vi tror derfor også at våre medarbeidere vil finne samarbeidet attraktivt, og forventer en konstruktiv og engasjert innstilling til samarbeidet, uttaler Thomas Krøyer.

Vi vil naturligvis, i et tett samarbeide ledelsene imellom i de to virksomhetene, arbeide for å optimalisere utviklingen av felles transport- og logistikktjenester, på såvel kvalitati som kvantitet, og imøteser over tid også et mer integrert samarbeid mellom de to organisasjonene.
.
RedigerKostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2014

For rederier i innenriks sjøfart økte rentekostnadene med 2,2 prosent i 2. kvartal 2014 fra samme kvartal året før. Totale kostnader økte med 2,9 prosent i samme periode.

.
Delindeks for kostnadsgruppen rentekostnader var på 84,5 i 2. kvartal 2014. Fra 1. kvartal var det en økning på 2,9 prosent, mens rentekostnadene altså gikk opp 2,2 prosent fra 2. kvartal 2013. Delindeksen for rentekostnader er basert på tremåneders nominell NIBOR fra Norges Bank. Gjennomsnittet for tremåneders nominell NIBOR var 1,77 prosent i 2. kvartal 2013 og 1,79 prosent i 2. kvartal 2014.

Nedgang i delindeks for drivstoff og administrasjon
Kostnadsindeks for drivstoff var på 153,9 i 2. kvartal 2014. Dette er en nedgang på 3,1 prosent fra 1. kvartal 2014, mens indeksen derimot viser en økning på 3,7 prosent fra samme kvartal året før.

Delindeks for administrasjon var på 122,1 i 2. kvartal 2014, noe som tilsvarer en nedgang på 0,6 prosent fra 1. kvartal 2014. Sammenliknet med samme periode i 2013 var det en økning på 2,1 prosent.

Økte kostnader for reparasjon og vedlikehold
Delindeks for reparasjon og vedlikehold var på 109,7 i 2. kvartal 2014. Fra 1. kvartal 2014 var det en økning på 2,2 prosent, og sammenlignet med 2. kvartal 2014 var det en oppgang på 3,4 prosent.

Størst kostnadsvekst for slep/havnebuksering og store hurtigbåter
Delindeksen for fartøygruppe slep/havnebuksering lå på 116,1 i 2. kvartal 2014. Dette er 3,5 prosent mer enn i 2. kvartal 2013. For store hurtigbåter lå kostnadsindeksen på 120,2, en økning på 3,8 prosent fra tilsvarende kvartal i 2013. For små hurtigbåter gikk kostnadene opp 3,1 prosent, mens kostnadene for cruiseskipene økte med 2,5 prosent i samme periode.
.
RedigerKnight of the Dannebrog
Kurt Skov, Blue Water's founder and chairman, has received the great honour of being awarded the Silvercross of the Order of the Dannebrog.
.
Photo: Klaus Møller
 
In that connection, Kurt Skov was received in audience by the Queen of Denmark, Margrethe the Second, in order to give expression for this gratitude. It was a very pleasant experience and Kurt Skov was impressed with the Queen's thorough knowledge of Blue Water.

Kurt Skov has on previous occasions met members of the royal family -  for instance, together with his wife Gyrithe, in connection with a Danish export campaign in Australia in which the Crown Prince Couple also participated. Furthermore, Kurt Skov is member of the Jury for the Diploma of the Danish Export Association and His Royal Highness Prince Henrik's Medal of Honour chaired by the Prince Consort.
.
RedigerSamarbeid mot vinterkaos
Forrige vinter kontrollerte Statens vegvesen dekk og kjettinger på rekordmange 50 000 tunge kjøretøy. Likevel opplevde vi fastkjørte trailere og trafikkaos. Prosjektet Trygg Trailer gir private aktører mulighet til å være med på å ta ansvar.
.
1641 motorvogner og tilhengere fikk bruksforbud, 2481 fikk gebyr og 44 ble anmeldt da Statens vegvesen kontrollerte rekordmange 50 000 tunge kjøretøy forrige vinter.

– Hver vinter ser vi at dårlig skodde vogntog skaper store framkommelighetsproblemer. De utgjør også en stor trafikksikkerhetsrisiko, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. – Vi, sammen med bransjen, må gjøre et felles løft for å sikre at trafikanter i Norge skal kunne komme trygt fram.

Trygg Trailer gir transportkjøpere mulighet til å selv iverksette tiltak for å sikre sin transport. Gjennom informasjon fra Vegvesenet kan bedrifter foreta en enkel sjekk av «sine» vogntog før de slipper dem ut porten med last.

Privat initiativ

I nord har det siden 2010 vært et samarbeid mellom Statens vegvesen og Fiske- og havbruksnæringens landsforening (FHL) etter initiativ fra bedriften Nova Sea. Det er dette arbeidet som nå er videreutviklet til en nasjonal satsning.

– Etter at samarbeidet med FHL ble kjent, tok flere bedrifter kontakt med oss fordi de ønsker opplæring og informasjon, sier prosjektleder Vibeke Grimstad. – Det er et initiativ vi ønsker å ivareta, og gjennom Trygg Trailer vil vi kunne tilby et slikt samarbeid til bedrifter i hele landet.

Hva innebærer Trygg Trailer?

Statens vegvesen gir bedriftene informasjon og en enkel opplæring i hvordan de kan sjekke mønsterdybde, vinterdekkmerking og kjettinger. Vegvesenet har også utarbeidet informasjonsmateriell til sjåfører og transportører på flere språk som bedriften distribuerer.

Bedriftene som er med må sørge for å kunne følge opp initiativet og lage egne rutiner og retningslinjer for oppfølging av feil og mangler de oppdager.

Trygg Trailer vil videreutvikles til å også omfatte andre samarbeidstiltak med bedriftene og også andre aktører innen transportbransjen.

– Trygg Trailer vil ikke løse alle problemene i transportbransjen, sier Grimstad, - men det er et bidrag. Vi i Statens vegvesen vil fortsette vår kontrollvirksomhet og andre tiltak for å skape en tryggere transport på norske veger.

Bedrifter som vil være med, finner kontaktinformasjon på
www.vegvesen.no/tryggtrailer
.
RedigerKostnadsindeks for lastebiltransport, august 2014
Kostnadsauke for lastebiltransport - Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport auka 0,2 prosent frå juli til august 2014. Dei siste tolv månadene har dei totale kostnadene stige med 1,6 prosent.
.
Kapitalkostnadsindeksen gjekk opp 0,6 prosent den siste månaden. Dei siste tolv månadene auka kapitalindeksen med 1,0 prosent.

Høgare reparasjons- og servicekostnader
Delindeksen for reparasjons- og servicekostnader har stige med 0,3 prosent frå juli til august 2014. Frå august 2013 til august 2014 gjekk reparasjons- og servicekostnadene opp 4,7 prosent.

Auke i løn og sosiale kostnader
Lønsindeksen gjekk opp med 0,2 prosent den siste månaden. Dei siste tolv månadene har lønsveksten innanfor lastebiltransport vore på 1,6 prosent.

Svak auke i dieselprisen
Prisutviklinga på diesel førte til at drivstoffindeksen auka med 0,1 prosent frå juli til august 2014. Frå august 2013 til august 2014 gjekk drivstoffindeksen ned 0,2 prosent.

Nedgang i administrasjonskostnadene
Administrasjonskostnadene gjekk ned 0,1 prosent den siste månaden. Dei siste tolv månadene har dei totale kostnadene stige med 2,2 prosent.
.
RedigerLes om fremgangsmåten her (lenke)Nye nettsider og enklere Wi-Fi på flyplassene
Nye Avinor.no - Den nye nettsiden er først og fremst rettet mot reisende, med informasjon om flytider, avvik og annen informasjon knyttet til reisen. Søket er satt i sentrum, og du kan nå søke etter blant annet strekning, flight, eller tema.
.
Annen informasjon om Avinors virksomhet presenteres mer adskilt fra reiseinformasjonen enn tidligere, for at alle målgruppene lett skal finne det de trenger. Nettsidene tilpasses automatisk skjermen du bruker. Universell tilgjengelighet er også høyt prioritert i den nye løsningen.

De nye sidene har vært tilgjengelige for mobilbrukere siden juni, og vi har mottatt mange innspill fra publikum som har påvirket løsningen.

Fra 15. september møter alle som går til www.avinor.no de Nye nettsidene. Noe funksjonalitet og innhold ligger fortsatt i gammel løsning i påvente av ferdigstilling. Dermed sameksisterer nye og gamle nettsider i en periode fremover.

Enklere Wi-Fi
Passasjerene får nå en enklere og raskere tilgang til trådløst nett på flyplassene, og slipper å få kode på SMS. Rask og god Wi-Fi er viktig for mange, det har vi fått tilbakemelding på via mange kanaler. Den nye løsningen gir brukerne færre trinn å gå gjennom for å logge seg på.

Brukerne kan fortsatt velge mellom 2 timer gratis Wi-Fi som tidligere, eller å betale for mer tid og høyere hastighet. Mobiltilpassing av den nye påloggingssiden kommer i neste versjon.
.
RedigerDHL opens new life sciences and healthcare competence center at Leipzig airport
DHL Global Forwarding, the air and ocean freight specialist of Deutsche Post DHL officially opened a new logistics center for the pharmaceuticals industry, in Leipzig on Monday.
.
The state-of-the-art facility, covering almost 3,000 square meters, located in direct proximity to the Leipzig/Halle airport and serves as a competence center for the transport, transport preparation, temporary storage, and transport follow-up of active and passive temperature controlled pharmaceutical products. Investment volumes in the new facility amount to around 3.4 million euros and have resulted in the creation of thirty new jobs.

"With the opening of this new life sciences and healthcare competence center we are further expanding our network of temperature controlled stations to support our customers' global expansion and growth aspirations," said Angelos Orfanos, President, Life Sciences and Healthcare, DHL Customer Solutions & Innovation. "Providing quality service to life-saving products is a big responsibility, which we are committed to by continuously investing in sector-specific expertise and infrastructure."

The facility includes a 2,175-square-meter warehouse and office space of 600 square meters. In July 2014, it was certified in accordance with the good distribution practice guidelines, a quality system for logistics centers that handle medicinal products, and offers two temperature controlled areas for pharmaceutical products that must be kept at a constant temperature between either 2 to 8 degrees or 15 to 25 degrees Celsius The facilities are equipped with numerous temperature and humidity sensors that immediately sound an alarm should conditions fall outside of established parameters.

Managing the transport and warehousing
DHL Global Forwarding, together with its customer Octapharma, designed the new pharmaceutical cold storage facility and is responsible for comprehensively managing the transport and warehousing of active and passive air freight shipments.

"Our products based on human plasma have to be delivered to customers reliably, fast and on time, without fluctuations in temperature," said Marc Rechsteiner, Global Senior Director of Operational Excellence at Octapharma. "We are delighted to have found in DHL a logistics partner that is versed in industry requirements and can ensure that our air freight products are stored, handled and distributed in accordance with statutory regulations."  

The logistics center will primarily provide DHL Thermonet, the standard product from DHL Global Forwarding for managing temperature sensitive air freight shipments. DHL Thermonet provides seamless temperature visibility along the supply chain, 24/7 proactive monitoring and intervention based on pre-determined touch points and DHL's RFID SmartSensor technology, that is GDP certified.

The new building in Leipzig has also been audited in line with additional standards and been accredited as a qualified envirotainer provider, thus ensuring competent handling of Envirotainer containers and certification in accordance with ISO 9001 and ISO 14001 standards for quality and environmental management.

In the future, thirty employees will organize the transport and customs clearance of air freight and ocean freight shipments mostly for regional customers. The logistics center will also serve as an air freight transshipment hub for pharmaceuticals going to Germany, Poland and Slovakia. On-site staff will coordinate transport solutions for the automotive, chemical and technology industries as well as the life sciences and healthcare sectors.
.
RedigerNew automotive logistics center for more than 20 million euros in Shenyang
Together with a Chinese partner, DB Schenker is pushing ahead with the creation of a joint venture for logistics services in Shenyang, northeastern China.
A 45,000-square-meter logistics center is planned, which will distribute spare parts and supply local car production. The project is to invest a total of more than 20 million euros. Construction is due to start in 2015. The project remains subject to approval from the authorities.

Shenyang is a major focus for foreign and Chinese investment and one of the largest centers of the Chinese automobile industry. DB Schenker has been working in the city since 2003. Some 25 employees offer the full spectrum of freight forwarding services. They have also acquired special expertise in logistics services for the automobile industry, including supplying production lines. For example, DB Schenker packs car parts in a large logistics center in Leipzig and sends these to China, where a major automobile manufacturer uses them in its production processes.

"This joint venture is a further important step on the way to expanding our leading position in contract logistics in China too," said Dr. Thomas C. Lieb, Chairman of the Management Board of Schenker AG. "It is part of our strategy to have a clear presence in the Chinese growth regions and provide top-quality logistics services for our customers all around the world."
.
RedigerHapag-Lloyd welcomes EU approval for transaction with CSAV
Approvals in few other jurisdictions are still pending / Transaction will create fourth largest container shipping company in the world.
.
Hapag-Lloyd welcomes the approval under European Union (EU) merger regulations for the planned integration of the container shipping activities of Compañia Sud Americana de Vapores (CSAV) into Hapag-Lloyd.

Hapag-Lloyd and CSAV signed a binding business combination agreement in April. Its implementation is subject to the approval of regulatory authorities. The European Commission’s merger approval is the result of a consultation process which both companies are carrying out with regulatory authorities around the world. Approvals in a few other jurisdictions are still pending. At the beginning of August, the Department of Justice of the United States had cleared the planned transaction.

The transaction will create the fourth largest container shipping company in the world, with some 200 vessels, an annual transport volume of 7.5 million TEU and a combined turnover of approx. 9 billion Euro.
.
RedigerMSC may overtake Maersk as largest containership player
MEDITERRANEAN Shipping Co could overtake Maersk Line to become the world’s largest container shipping line within the next few years, according to industry analysts.
.
Switzerland-based MSC has been linked in recent weeks to two separate orders for three 19,000 teu vessels; one from the Monaco-based Scorpio Group and the other from China’s Bank of Communications.

MSC has 11 firm contracts for vessels of 16,000 teu or larger, and Alphaliner suggests that the carrier’s orderbook could rise to as much as 610,000 teu.

These orders, plus those for 35 additional wide-beam neo-panamax newbuildings of 8,800 teu-9,400 teu to be delivered in 2015 and 2016, would raise MSC’s operating capacity from 2.5m teu to 3m teu by the end of 2016.

As a result, MSC would surpass the projected 2.8m teu capacity operated by Maersk’s fleet.

The gap could widen further, if MSC exercises its options for additional newbuildings.

In contrast to MSC and its busy orderbook, Maersk has been relatively quiet of late. Its orderbook stands at just 182,000 teu and it does not expect to add capacity before 2017.

The carrier’s last major vessel order coincided with its Triple-E class vessels placed back in February 2011.

However, if MSC and Maersk secure approval, as expected, from the US Federal Maritime Commission for their vessel-sharing agreement, known as 2M, and if MSC’s vessel orders go without a hitch, the pair will have a massive lead over their competitors in the race to deploy ultra-large containerships, says Alphaliner.

Indeed, the two shipping lines will operate 47 ships of 15,500 teu-19,200 teu by the end of 2016.

The new Ocean Three alliance confirmed earlier this week, comprising CMA CGM, China Shipping and United Arab Shipping Co, will have only 17 vessels of this size.

The G6 and CKYHE carriers will have none, as their largest vessels have capacity of just 14,000 teu.
.
RedigerAir France-KLM-Martinair returns to Shanghai with freighters
Effective 17 September 2014, the carrier will operate to China’s economic capital twice-weekly, on Wednesdays and Fridays from Paris Charles de Gaulle (CDG) « in response to customer demand for extra capacity to China, it said.
.
The maindeck service will complement existing daily Paris CDG-Shanghai B777 passenger service and a daily Amsterdam Schiphol-Shanghai B747 Combi service.

Separately, Air France-KLM-Martinair Cargo is adding a new freighter destination to its network in Africa - Entebbe , in Uganda.

Effective 16 September, it will operate a weekly B747-400ERF service to Entebbe from Amsterdam Schiphol on Tuesdays

The carrier already operates a daily A330-200 passenger service on the route.

The upscaling of its presence in Entebbe reflects buoyant demand for the main cargo traffic out of Entebbe, perishables and also inbound shipments to Uganda, made up of a broad range of manufactured goods, spare parts and equipment.

The latest cargo trafic figures issued by Air France-KLM Group shows that activity was largely flat last month.

Traffic transported, expressed in Freight Tonne Kilometres (FTK), was down 1.7% on the same month last year while capacity, expressed in Available Tonne Kilometres (ATK), dipped 0.6% producing a cargo load factor of 58.7%.

January-August FTK was down 0.3% on the first eight months of 2013 against a fall of 1.2% in ATK. The load factor was up 0.6 percentage points to 62.7%.

Last week, the Air France-KLM Group announced a further reduction in its freighter fleet in response to a slower-than-expected recovery in demand.

Having already decided last autumn to reduce its all-cargo fleet to two aircraft in Paris and eight in Amsterdam by 2015, it now plans to cut the number of Schiphol-based freighters to three by the end of 2016.
 
Meanwhile, Air France says it is « continuing its constant dialogue » with staff unions in order to head-off a threatened strike by pilots between 15 and 22 September.
.
RedigerPanalpina establishes Energy Solutions to serve world’s biggest logistics demands
Panalpina has merged its Panprojects and Oil & Gas activities to create Panalpina Energy Solutions, a specialised service that designs tailor-made transport solutions for the world’s most ambitious energy projects. Panalpina veteran Hans Toggweiler heads the new entity.
.
This photo shows a transport of flotation cells which are used for mineral separation in mining. Panalpina trucked 12 of these, each weighing almost 20 tons, from the Chilean port of Angamos near the city of Antofagasta to the Chuquicamata mine. Chuquicamata, a copper mine, is owned by Chilean state company Codelco, the largest copper producer in the world.
 
Panalpina’s latest move to improve has seen it merge two of its most distinctive activities to create a new specialised service for the energy sector.
 
Panalpina Energy Solutions gives customers access to a global force of skilled professionals with the knowledge, experience and resources at their disposal to deliver on the most demanding logistics needs.
 
“Bringing our resources together makes us even stronger, and gives our customers a service with the scale, breadth and capability that matches the ambition of their projects,” says Peter Ulber, CEO of Panalpina.
 
Panalpina Energy Solutions has more than 2,200 dedicated staff, who create tailor-made, end-to-end transport solutions for each individual requirement across the entire lifecycle – from exploration to decommissioning. They are experts in compliance and the meticulous planning, execution and monitoring involved in energy industry logistics.
 
“The new group builds on Panalpina’s heritage and combines our strengths in large-scale industrial projects work and the oil & gas industry. It will create synergies, strengthen operations, increase efficiency and improve the service delivered to customers,” says Hans Toggweiler, newly designated global head of Energy Solutions.
 
Toggweiler has already been supporting Panalpina as a consultant and has a wealth of experience in the projects and energy industry. He has worked for Panalpina for over 32 years in various functions in Zurich, New York, Houston and Morristown. In 1998, he joined Deutsche Post DHL as CEO of Forwarding for North America & Americas and in 2010 he assumed the position of CEO for the Global operations of DHL Industrial Projects and Oil & Energy which he held until 2013.
.
RedigerModulvogntogordningen blir permanent
- Vi holder det vi lovet i Sundvolden-erklæringen og gjør nå modulvogntogordningen permanent, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
.
Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å gjennomføre den nødvending forskriftsendringen for å få en permanent ordning på plass. Forskriftsendringen skal tre i kraft 15. september 2014.

- Jeg er glad for at vi nå får dette på plass. Endringen vil medføre reduserte transportkostnader for næringslivet og vil være et godt miljøtiltak siden man trenger færre trailere for å transportere et gitt volum varer. Det vil bedre konkurransesituasjonen for bransjen og gi dem mer forutsigbare rammebetingelser, sier samferdselsministeren.

Det tidligere kravet om at en tilknytningsstrekning ikke kan være lenger enn 17 kilometer er nå opphevet. Vurderingen skal nå kun knyttes til om vegen er egnet for modulvogntog.

- Når jeg har reist rundt og møtt skognæringen er dette regelverket noe de fleste tar opp med meg. Regjeringen følger opp, og bedrer vilkårene til en næring som lever i en tøff internasjonal konkurranse. Å fjerne 17-kilometersgrensen vil styrke konkurransekraften i norsk skogindustri, og være et godt bidrag for å sikre arbeidsplasser, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Søknadsprosess for godkjenning av modulvogntogstrekninger

Det er Statens vegvesen som fortsatt skal behandle søknader om hvilke strekninger som skal godkjennes og eventuelt åpnes for modulvogntog. Informasjon om hvilke strekninger det er tillatt å kjøre med modulvogntog på, finnes på Vegdirektoratets hjemmesider.

Videreutvikling av modulvogntogordningen

Samferdselsdepartementet har også gitt Vegdirektoratet i oppdrag å videreutvikle den permanente ordningen med næringen og NHO Logistikk og Transport. Sentrale temaer her vil være:
 • utvikling av kriterier for vurdering av om en veg er egnet for modulvogntog eller ei
 • om strekningsnettet for modulvogntog skal samordnes med strekningsnettet for tømmervogntog
Vegdirektoratet har påbegynt dette arbeid. Nye kriterier vil bli fastsatt før jul i år. Nye strekninger vil bli vurdert etter disse kriteriene.
.
Rediger.lufthansa-cargo.comANA and Lufthansa Cargo obtain antitrust immunity for Japan-Europe joint venture
All Nippon Airways (ANA), Japan’s largest airline, and Lufthansa Cargo AG, one of the world´s leading air cargo carriers, will launch a strategic air cargo joint venture on routes between Japan and Europe and vice versa.
.
This is the first worldwide cargo joint venture of its kind.  ANA has received antitrust immunity,  i. e. approval for the joint venture from the Japanese Ministry of Land Infrastructure and Transport after filing for it in spring 2014. In addition, the joint venture has been positively assessed by external counsel for compliance with relevant EU antitrust regulations.

Now ANA and Lufthansa Cargo can jointly manage activities covered by the joint venture including network planning, pricing, sales and handling on all routes between Japan and Europe and vice versa.  Based on a joint contract which shall be signed in the next weeks, the two carriers aim to introduce the joint approach on shipments originating from Japan to Europe in winter 2014/2015 and for shipments from Europe to Japan mid-2015.

The joint venture will benefit customers by generating a greater selection of routings and a wider range of service options.  Customers will especially profit from a larger and faster network with more direct flights, more destinations and more frequencies.  By their moving under one roof at major stations, such as the airports Narita and Nagoya in Japan and Dusseldorf and Frankfurt in Germany, customers will enjoy the services of both airlines at a single location.

On the passenger side Lufthansa and ANA build on a longstanding relationship as both companies are part of the Star Alliance network, the leading global airline network. Additionally, Lufthansa and ANA also launched a joint venture in 2012 on routes between Japan and Europe, allowing the two carriers to bring substantial benefits to passengers by creating a more efficient and comprehensive service across their networks. Complementary, with this new cargo joint venture, ANA Group and Lufthansa Group will bring their customers even more new values on air transportation services.
.
RedigerKuehne + Nagel introduces Global Seafreight Carbon Calculator
Kuehne + Nagel is continuously enhancing its CO2 emission calculating capabilities and is the first to offer its customers exact data instead of estimations.
.
The Global Seafreight Carbon Calculator (GSCC) allows calculations of CO2, SOx and NOx emissions for container and LCL movements from door-to-door and is available on Kuehne + Nagel’s webpage.

Built upon the European Standard EN 16258, the GSCC is a planning support tool that helps customers to calculate and model complex supply chains. The underlying methodology of the programme is based on the Clean Cargo Working Group standards for CO2 emissions, whereby individual trade lane based CO2 footprint per gram/TEU/km can be obtained. Additionally the GSCC features detailed information about SOx.

The GSCC provides:
 • Real time CO2 emissions
 • Calculation model for strategic carbon footprint simulation
 • High level overview of CO2 emissions for sea and intermodal transport
Carrier Based CO2 Emissions Report
On request, Kuehne + Nagel can also provide customer specific CO2 emission reports with its advanced Global Transport Carbon Calculator. This tool is designed to monitor carbon emission from transportation activities and the reports include actual ocean carrier emission data provided by individual carriers. The data is fully integrated into the KN Login platform and allows scalable reports per trade lane, region, country, mode of transport and carrier.
.
RedigerGodt halvårsresultat
Posten Norge leverte et godt resultat for første halvår. Omsetningen økte, resultatet ble forbedret og leveringskvaliteten var høy. Den digitale utviklingen gir vekst for e-handel og nye muligheter for sikker digital post, mens adresserte brev går ned.
.
Posten-konsernets omsetning økte med 541 millioner kroner, eller 4,7 prosent, i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen i første halvår var 12 043
millioner kroner.

Driftsresultat før engangseffekter og nedskrivinger (EBITE) ble 312 millioner kroner, som er 88 millioner kroner, eller 39,6 prosent, høyere enn i første halvår 2013. Økningen  skyldes i hovedsak oppkjøp, vekst innen pakker og valutaeffekter.

Det er Logistikksegmentet som har bidratt til resultatfremgangen med vekst i Norge for gods og grenseoverskridende pakker. I Postsegmentet fortsetter volumene å falle for adresserte brev.

- 2014 har så langt vært et godt år for Posten Norge. I tillegg til omsetningsvekst har vi god effekt av flere forbedringstiltak, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Nye digitale muligheter
Digitaliseringen gir nye muligheter for Posten. E-handel er Postens viktigste vekstområde. Per 1. halvår økte omsetningen fra e-handelsprodukter med 9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig fører digitaliseringen til færre fysiske brev. I 1. halvår falt adresserte brevvolumer med 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Størst er nedgangen innen offentlig post med 8 prosent hittil i år,
hvorav 11 prosent i andre kvartal.

– Vi begynner å se effekten av at det offentlige skal gå over til å sende post digitalt til borgerne. Også her vil Posten ligge i forkant. Ved å satse på sikker digital post, Digipost, vil vi være med og forenkle og fornye det norske samfunnet, sier Mejdell.

Satser nordisk
Posten og Bring vokser innenfor logistikk i Norden. Konsernet har i år overtatt West Cargo Vågårda AB, Smartpak Sweden AB og Kirkestuen Transport AS. I Danmark har Bring etablert et eget utleveringsnett for pakker. Nettverket består av utlevering i butikker og pakkeautomater, og har til sammen 663 utleveringssteder.

–I Norden har vi allerede blitt den ledende nordiskbaserte logistikkaktøren gjennom å bygge sterke markedsposisjoner både i Sverige og Danmark, sier Mejdell.

Støtter Evrys strategiske prosess
Posten Norge støtter at EVRY ASA starter en strukturert prosess for å forfølge ulike strategiske muligheter, herunder salg, slik selskapet meldte i en børsmelding 27. august.

 -Vi er en finansiell eier i EVRY ASA og vil forholde oss til resultatet av prosessen når det foreligger, sier Mejdell.

Posten Norge har vært største eier i EVRY ASA med 40 prosent etter fusjonen mellom ErgoGroup AS og AS EDB i 2010.

God kvalitet og HMS
I første halvår 2014 hadde Posten en kvalitet på A-post levert over natt på 87 prosent, noe som er 2 prosentpoeng over konsesjonskravet. De øvrige fem konsesjonskravene ble også
innfridd med god margin i første halvår 2014.

Postens systematiske arbeid innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) fortsetter å gi gode resultater. Første halvår var sykefraværet for konsernet på 6,6 prosent. Dette er en
reduksjon på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med året før.
.
RedigerHøyere maksfart for utrykningskjøretøy over 3500 kg
- Utrykningskjøretøy over 3500 kg, som ikke er på utrykning, har til nå hatt en maksfart på 80 km/t, selv om fartsgrensen på stedet har vært høyere. Bestemmelsen er lite hensiktsmessig, derfor endrer regjeringen dette fra og med i dag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
.
Statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud, Martin Dønhaug og Øyvind Meland fra Brann og redningsetaten. Ambulansepersonellet er Charlotte Bråthen, Jan Christer Eidet og Anniken Sørensen. (Samferdselsdepartementet)

Endringen i trafikkreglene trer i kraft i dag og innebærer at utrykningskjøretøy, som for eksempel brann- og redningsbiler og ambulanser, nå kan følge skiltet fartsgrense under vanlig kjøring.

- Vi mener det er urimelig at en ambulanse skal bli kjørt forbi av en ekspressbuss eller en helseekspressbuss på motorvegen. Jeg vil rette en takk til helsepersonell og politikerne i Vestfold som gjorde oss oppmerksomme på saken. Jeg er glad for at vi allerede nå har fått på plass regelendringen, sier samferdselsministeren.

- Endringen vil ikke ha negative konsekvenser for trafikksikkerheten, regelendringen gjelder kjøretøy som er konstruert for høy fart og som har førere med særlig kompetanse. I tillegg får vi bedre utnyttet offentlig materiell og personell. Problemstillingen kom opp denne sommeren i forbindelse med min rundtur i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
.
RedigerPostbud får iPhone og ny arbeidshverdag
Posten har utviklet en ny digital rutebok for mer effektivt å administrere 4000 budruter over hele landet. Løsningen er unik i postbransjen og vil gi postbudene en enklere arbeidshverdag.
.
Foto: Åsgeir Moe

Posten Norge leverer post til 2,3 millioner husstander og bedrifter i Norge hver dag. En halv million personer flytter hvert år og om lag 600 000 personer ønsker ettersending eller oppbevaring av post når de er på ferie. Frem til i dag har det meste av oppdateringer og ajourhold skjedd ved hjelp på papir. Hvert eneste år skrives det ut en million ark blant annet for å oppdatere postbudene løpende om endringer i adresselistene. Nå kan endringer skje med enkle tastetrykk.

- Med ny digital rutebok effektiviserer vi postbudenes arbeid og sikrer rask oppdatering og ajourhold av postrutene, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.
 
Brukermedvirkning
Postens IT-avdeling har utviklet den nye digitale ruteboken, mens postbudene har påvirket løsningen ved å definere behovet, teste den digitale ruteboken og ikke minst delta i utrulling og opplæring.

- Tilbakemeldingene fra postbudene er svært positive. Det gir oss stor tror på at løsningen vil gi ønskede resultater. Målet er at 4000 budruter skal ta i bruk den nye digitale ruteboken i løpet av året, sier Dag Mejdell.

Høy sikkerhet
Posten har lagt stor vekt på sikkerhet i løsningen for å unngå at sensitiv informasjon kommer på avveie og hindre tyveri. Postbudenes nye iPhone er ikke personlige, men knyttet opp til postrutene og programmert nettopp for den jobben budene skal gjøre på ruta. Skulle en iPhone komme på avveie er den verdiløs for utenforstående.
.
RedigerPrisindekser for transport og lagring, 2. kvartal 2014
Prisene i næringshovedgruppen ‘lufttransport med passasjerer’ økte med litt over 7 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2014. Sammenlignet med 2. kvartal 2013 falt prisene med mer enn 11 prosent.
.
Prisindeksen for næringshovedgruppen ‘lufttransport med passasjerer’ endte på 97,2 i 2. kvartal 2014. I 2. kvartal 2013 nådde indeksen det høyeste nivået over de siste fem årene, og reduksjonen siste fire kvartal på 11,4 prosent må sees opp mot dette.

Økte priser for privatreiser
Billetter som har liten eller ingen fleksibilitet etter kjøp ses på som rettet mot private reisende, mens fleksible billetter antas rettet mot forretningsreisende. Priser for ‘private reiser’ økte med 10,4 prosent og prisene for ‘forretningsreiser’ med 1,9 prosent 2. kvartal 2014. Sammenlignet med samme kvartal i 2013 var det en 0,1 prosent reduksjon for ‘private reiser’ og 20,7 prosent reduksjon for ‘forretningsreiser’.

Uendrede priser innenfor ‘godstransport på vei’ siste kvartal
Totalindeksen for ‘godstransport på vei’ økte med beskjedne 0,1 prosent mellom 1. og 2. kvartal 2014. Sammenlignet med 2. kvartal 2013 økte prisene med 2,5 prosent. Delindeksene for ‘transport av oljeprodukter’ og ‘transport av tørrgods i bulk’ gikk begge opp med 3,2 prosent i løpet av det siste året.

Også ‘lagring’ og ‘lasting og lossing’ nærmest uendret
Sammenlignet med forrige kvartal var det en nedgang med 0,8 prosent for ‘lagringstjenester’, mens prisene for ‘laste- og lossetjenester’ gikk opp med kun 0,2 prosent i 2013. Sammenlignet med 2. kvartal 2013 gikk prisene på ’lagringstjenester’ svakt opp med 0,8 prosent. For ‘lasting og lossing’ var det derimot ingen endring i samme periode.

Liten prisendring for ’post- og distribusjonstjenester’
Totalindeksen for ‘post- og distribusjonstjenester’ økte med kun 0,1 prosent fra 1.kvartal 2014. Siste året var økningen på 5,1 prosent.
.
RedigerGodskorridor Stockholm–Palermo utvidet til Oslo
- En ny godskorridor på jernbanen gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer  attraktivt å velge jernbanen når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft.
.
Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med en forskriftsendring som Samferdselsdepartementet nylig har fastsatt.

EU fastsatte i 2010 at hele ni godskorridorer skulle opprettes. Forskriftsendringen innebærer at godskorridoren på jernbanen mellom Stockholm og Palermo via Malmø–København–Innsbruck–Verona utvides til Oslo via Kornsjø.

Korridoren har fått navnet Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (tidligere Rail Freight Corridor 3) og skal være operativ 10. november 2015. Korridorutvidelsen til Oslo skal være operativ senest 10. november 2018. Fra norsk side arbeides det for at den norske delen av korridoren skal være operativ fra starten av.

Mål om høyre prioritet for godstogene
Det er styringsgruppen for Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor som utarbeider regler for godsprioriteringer og prosedyrer for koordinering av trafikkstyring langs korridoren. Norge er representert i styringsgruppen ved Jernbaneverket.

Det legges opp til at internasjonale godstog skal få høyere prioritet enn i dag, men at gods- og persontrafikkens behov for prioritering selvsagt skal balanseres. Økt koordinasjon mellom infrastrukturforvaltere på tvers av landegrenser skal dessuten sikre flere og bedre ruteleier for godstogene.

Målet med godskorridorarbeidet er å sørge for at godstogene skal blir høyere prioritert, slik at mer gods fraktes med tog.

- Alt som bidrar til å gjøre det mer attraktivt å velge jernbane for frakt av gods, er bra. Det store løftet for å få mer gods over på jernbane i Norge, er å bedre infrastrukturen. Men samarbeid som dette vil også ha betydning. Jeg ønsker derfor godskorridoren velkommen og er svært fornøyd med at vi nå har sørget for en utvidelse av korridoren til Oslo og Norge, sier samferdselsministeren.
.
RedigerDHL Express wins Best Logistics Provider accolade for services to aerospace industry
DHL has been recognized as Best Logistics Partner for its services to the aerospace sector at the Aircraft Technology Engineering & Maintenance (ATE&M) Awards 2014.
.
Wolfgang Albeck, Managing Director, DHL Express Germany & Austria, receives the award from Juliet Trew, Content Director, MRO Network.

The annual awards, organized by MRO Network and Aircraft Technology Engineering & Maintenance magazine, aim to recognize and celebrate success in the global commercial aviation aftermarket.
 
"DHL Express is a major player in commercial aviation and has unrivalled expertise in the sector," said Wolfgang Albeck, Managing Director, DHL Express Germany & Austria  "We operate one of the largest dedicated freighter fleets in the world. Additionally, our international express delivery services are in high demand from airlines, manufactures and service providers, both within the after sales segment and for aircraft-on-ground situations. We are therefore delighted to receive this acknowledgement that our commitment to service excellence is paying off from our customers within the industry."

The ATE&M Awards are based on a two-stage process: industry peers nominate their preferred supplier in each category, with the winner then selected from a shortlist of the most frequently nominated candidates by a panel of nineteen distinguished industry judges. The Best Logistics Partner Award was judged across dimensions such as high quality service, flexibility, competitive price structure and reliability.

DHL Express continues to make substantial investments in the global express delivery network that supports the shipping requirements of aerospace customers. Just recently, the company announced investments of USD 177 million to extend its leadership status in the Middle East and North Africa region. It also recently embarked on a USD 260 million investment program in the UK in July 2014. This year alone, DHL has received external recognition for industry-leading solutions and service excellence with over 170 awards in more than 40 countries.
.
RedigerGodt forberedt på aske
Avinor, norske myndigheter og europeisk luftfartsbransje er godt forberedt på en situasjon med store mengder aske i luften. Men konsekvensene kan uansett bli store.
.
Islandske myndigheter melder om stor fare for aske europeisk luftrom ved et utbrudd i vulkanen Bardarbunga. Konsekvensene for europeisk luftfart bli store, men bransjen og myndighetene har lært mye og er bedre forberedt enn ved tilsvarende situasjoner tidligere år:

- Det har blitt gjort en stor jobb for å få til en mer helhetlig håndtering av en slik situasjon i Europa. Nå vil det normalt ikke legges opp til at man stenger luftrom med aske. I stedet vil Avinor og andre flysikringsaktører holder flyselskapene orientert om hvilke områder det er aske i, og hvor høy konsentrasjonen er i de ulike områdene, sier leder for underveistjenesten, Jan Gunnar Pedersen i Avinor Flysikring.

Flyselskapene avgjør
Basert på informasjonen flyselskapene får, tar de avgjørelsen om og hvor de velger å fly.
- En stor forskjell fra den store krisen i 2010, er at langt flere av flyselskapene nå har fly som er godkjent for å fly i områder med medium askekonsentrasjoner. Dermed unngår vi situasjoner hvor enkelte land stenger hele sitt luftrom, selv om flyselskapene har maskiner som tåler å fly i området, sier Pedersen.

Umulig å fastslå konsekvenser
- I og med at vi ikke vet noe om stort et eventuelt utbrudd vil bli, er det vanskelig å si noe om hvor store konsekvensene blir. Men dersom utbruddet blir tilsvarende det vi hadde i 2010, vil konsekvensene for de reisende bli langt mindre, sier han.

Avinor i sentral rolle
Avinor har en viktig rolle ved en eventuell askesituasjon i Norge. Vi vil inngå i etatsgruppen for vulkansk aske, som nedsettes av Luftfartstilsynet. Formålet  er å skape felles situasjonsforståelse mellom berørte etater og kunnskapsmiljøer og bidra til å foreta vurderinger av situasjonen i norsk luftrom frem i tid. Deltakere er Luftfartstilsynet, Avinor, Metrologisk institutt, Nilu, og eventuelt Forsvaret og Helsedirektoratet.
 
Avinor har også ansvaret for å definere områder og varlse flyselskapene:
 
- Basert på informasjon fra Met, Nilu og Volcanic Ash Advisory Center i London er det vår rolle å definer områder med medium og høy askekonsentrasjon i norsk luftrom, samt å varsle dette til flyselskapene gjennom i form av NOTAM (NOtice To AirMen), avslutter Pedersen.
.
RedigerMaersk Line remains the leading carrier on reliability in Q2
During the second quarter, the overall industry reliability has improved. However, Maersk Line is pleased to have improved our own performance so that we continue to lead the industry on reliability.
.
The midyear review of Maersk Line by maritime analyst SeaIntel shows an upward trend for the business and a widening gap between industry players.

An above-industry rating of 86.1% cements the liner’s lead, pushed by Maersk Line’s continued commitment to reliability and customer satisfaction. Fair weather and less port closures for the quarter contributed to the mounting figures.

As the leading liner for Q2, Maersk Line drove the industry gap to 11%, overtaking Hamburg Süd and CSAV with 84.1% and 79.6%, respectively. With an increase in reliability seen across the industry with 13 of the top 20 carriers recording an improvement of at least 5% this gap is something to be proud of.

It is important for us to ensure, that our customers base their supply chain on a reliable, efficient and consistent products providing the strongest foundation to them deliver on their promises to their customers.
.
RedigerVanderlande leverer pakkesorteringsanlegg til Posten
Posten Norge har valgt den nederlandske produsenten Vanderlande som leverandør av pakkesorteringsanlegg til Posten og Brings nye logistikksenter Oslo.
.
Vanderlande Industries B.V. vant i konkurranse med flere andre gode tilbydere. Pakkesorteringsanlegget vil være i full drift i løpet av 2017.

- Logistikksenteret vi bygger på Alnabru vil gjøre oss i stand til å møte kundenes fremtidige behov, og vil forsterke vår posisjon som Nordens ledende logistikkonsern. Pakkesorteringsanlegget fra Vanderlande vil være det fremste som finnes i dag, sier konserndirektør Tore K. Nilsen i Posten Norge.

Det nye pakkeanlegget vil ha en teknisk kapasitet på 23 500 pakker i timen. Økt fleksibilitet og enklere produksjon vil gjøre sorteringen av alle typer pakker raskere og mer effektiv enn i dag.

- Vi ser at netthandelen øker.Når vi på det nye logistikksenteret samlokaliserer all pakke, gods og termovirksomhet i Oslo-området, vil kundene få et enda bedre tilbud enn i dag, sier Tore K.
Nilsen.

Arbeidet med Postens og Brings logistikksenter Oslo er i full gang og betyr en totalinvestering på 1.5 milliarder kroner.  Når det står ferdig vil senteret utgjøre tyngdepunktet i Posten og Brings fremtidige logistikknettverk, bestående av i alt 18 terminaler for pakker, gods og termo i Norge. Omtrent halvparten av alle pakker som håndteres av Posten Norge er innom terminalen på Alnabru.
.
RedigerGodstransport med lastebil over grensen, 2. kvartal 2014
I 2. kvartal ble det transportert 1,2 prosent mindre gods over grensen enn i samme kvartal 2013. Samlet ble det importert 2,1 millioner tonn på lastebil, mens 1,6 millioner tonn ble eksportert. Norskregistrerte lastebiler sto for om lag 42 prosent av grensetransporten, samme andel som ett år før.
.
Totalt ble det transportert nesten 3,7 millioner tonn gods med lastebil som passerte grensen på vei i 2. kvartal 2014.

Mens de norskregistrerte lastebilenes andel av grensetransporten var tilnærmet uendret sammenliknet med 2. kvartal 2013, fortsetter polske og baltiske lastebiler å kapre markedsandeler. I 2. kvartal stod de for 12,9 prosent av transportert mengde inn og ut av landet, 1,2 prosentpoeng mer enn i 2. kvartal 2013.
.
RedigerBransjens største dekkavtale signert
Posten-konsernet har fornyet dekkavtalen med Dekkmann. De skal levere 20 000 dekk årlig til en verdi av rundt 50 millioner kroner.
.
Etter en innkjøpskonkurranse signerte Posten Norge en landsdekkende avtale med Dekkmann til en verdi av rundt 50 millioner i året. Avtalen omfatter leveranser av alle typer dekk, dekkrelaterte produkter, dekkservice og dekkhotell. Også konkurransen for fire år siden ble vunnet av Dekkmann.

Storbruker
Salgs- og markedssjef Glenn Smith i Dekkmann beskriver Posten og Bring som en stor og viktig kunde i det norske dekkmarkedet. Posten og Bring har til sammen over 5000 kjøretøy, som spenner fra små el-mopeder via varebiler til de aller største vogntogene på 25,25 meter. Posten-konsernet er Dekkmans nest største enkeltkunde.

– Dette er en av de største dekkavtalene i det norske markedet, så denne er viktig for oss, bekrefter Smith.

Dekkmann-kjeden består av 41 avdelinger fra Mandal i sør til Alta i nord med rundt 250 ansatte, og med Skandinavias største dekksenter på Furuset i Oslo. Dekkmann AS eies av Continental Dekk Norge AS.

Hever dekkvaliteten
Posten og Bring har til sammen over 5000 kjøretøy, som spenner fra små el-mopeder, via varebiler, til de aller største og tyngste modulvogntogene på 25,25 meter og opptil 60 tonn totalvekt.

– Vi opererer over hele landet hver dag året rundt, og er helt avhengig av god fremkommelighet, høy dekkvalitet og solid veigrep uansett vær- og føreforhold, fremhever konserndirektør Tore K. Nilsen, som leder logistikkdivisjonen med ansvar for varebiler, lastebiler, trailere og vogntog i Norge.

Høyeste dekkvalitet
Nå heves dekkvaliteten på sommerdekk til varebilene fra budget til quality. Alle kjøretøy fortsetter å benytte vinterdekk av høyeste kvalitet, som er premium. Person- og varebiler skal i utgangspunktet kjøre på piggfrie premium-dekk om vinteren.

Likevel er det mulig å velge piggdekk velges på de steder der hvor man ofte kjører på et spesielt glatt vinterføre. Leder, verneombud og sjåfør lokalt vurderer behov for bruk av piggdekk. En del distribusjons- og varebiler er også utstyrt med firehjulstrekk for økt fremkommelighet på norske vinterveier.

Dekk-klasser:
 • Premium dekk: Dekk av aller høyeste kvalitet med topp sikkerhet i form av kjøre- og bremseegenskaper. Kjente og støysvake merkedekk innen siste teknologi.
 • Quality dekk: Dekk med velprøvd og miljøvennlig teknologi, god komfort og gode kjøreegenskaper.
 • Budget dekk: Rimelige dekk med god balanse mellom kvalitet og pris.
 
Dekkbruk i Posten og Bring:
 • Dekk-kvalitet varebil: Sommerdekk skal fortrinnsvis bruke dekk med kvalitetsbetegnelsen quality På vinterdekk skal det kun benyttes premium dekk.
 • Dekktype varebil: Det skal fortrinnsvis kjøres med personbildekk, men ved spesielle ruteforhold (for eksempel mye grusveier) kan det benyttes varebildekk så lenge endringen tilfredsstiller lovkravet. Varebildekk har større slitestyrke ift. punktering, men noe lavere kjørekomfort og noe høyere rullemotstand enn personbildekk. XL-versjoner benyttes alltid der de er tilgjengelige. Vognkortet regulerer hvilke dimensjoner som er tillatt på kjøretøyet.
 • Dekk-kvalitet lastebil: På sommerdekk og vinterdekk skal det benyttes premium-dekk. Dette gjelder også for regummierte dekk. Regummierte vil bli testet og evaluert før større utrulling.
 • Dekktype lastebil og henger: Lastebildekk skal i utgangspunktet kjøres piggfritt. Leder, verneombud og sjåfører lokalt vurderer behov for bruk av piggdekk. Seiping (tverskåret dekkmønster) avtales lokalt. Alle løsninger skal i størst mulig grad ivareta, sikkerhet, rullemotstand (drivstofforbruk), pris og levetid i nevnte rekkefølge. Regummierte dekk benyttes kun på drivdekk/løpeaksel og henger (besluttes etter formell test/evaluering av regummierte dekk).
.
RedigerDHL awarded contract with Lufthansa Technik Logistik Services
Effective immediately, DHL Global Forwarding, the air and ocean freight specialist within Deutsche Post DHL, will handle the transatlantic transport of spare parts and tools for the Lufthansa subsidiary Lufthansa Technik Logistik Services GmbH.
.
Annual volume is estimated at 25,000 shipments per year with a total weight of a 550 tonnes, including shipments from Germany to the US as well as from Canada, Mexico and Puerto Rico to Germany.

"Optimizing supply chains has become one of the key objectives in many industries; in the aviation industry this also includes Maintenance, Repair und Overhaul (MRO) areas. With DHL Global Forwarding we have found a partner that has the necessary know-how and, with its global presence, the ability to tailor its solutions to meet our needs," says Andreas Meisel, Managing Director of Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS).

In addition to its air freight transport services, DHL will support LTLS with its freight control tower service. Supported with state-of-the-art IT infrastructure, the control tower monitors all transport flows, continuously optimizes processes based on detailed shipment flow analysis, reduces costs, and is closely coordinated with LTLS's own material flow management.

"Our industry knowledge and longstanding experience in the Aerospace & Aviation industry allow us to provide highly efficient solutions and - thanks to the strong teamwork with Lufthansa Technik Logistik Services - we continue to expand and build on these solutions. Establishing common standards ensures process stability, transparency and savings," says Thomas George, COO DHL Global Forwarding.

Along with delivery of spare parts to LTLS warehouses, DHL will organize time-critical shipments and handle transport of AOG (Aircraft on Ground) items and hazardous materials.
.
RedigerGodstransport med norske lastebiler, 1. kvartal 2014
Norske lastebiler fraktet i alt 4,6 prosent mer gods i 1. kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Transportarbeidet økte med 7,7 prosent.
.
Totalt ble det transportert 60,4 millioner tonn gods nasjonalt og 1,4 millioner tonn gods internasjonalt med norske lastebiler i 1. kvartal 2014. Transportarbeidet for innenlandske turer økte med 9,8 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2013. For utenlandske turer var det en nedgang på 3,7 prosent i samme periode.

Gjennomsnittlig transportlengde per tonn innenlands utgjorde 76,8 kilometer i 1. kvartal i år, 3,6 kilometer lenger enn i samme kvartal i 2013. For de internasjonale turene har transportlengden gått ned med 53,2 kilometer per tonn, til 512,9 kilometer.

Tomkjøringsprosenten innenlands økte fra 23,8 til 25,2 prosent.
.
RedigerColliCare Logistics åpner sitt andre kontor i Danmark
ColliCare Logistics ApS har med ansettelsen av Claus Lynge, valgt å åpne sitt første kontor i Jylland, beliggende i Brønderslev, nord for Ålborg.
.
På bildet : Area sales manager Claus Lynge (tv) og adm. Direktør Henrik Nielsen (th)
 
”Grunnen til at det ble nettopp Nordjylland, er for å knytte Jylland tettere sammen med Norge” forteller den administrerende direktør Henrik Nielsen.

ColliCare Logistics åpnet i november 2012 det første kontoret i Danmark beliggende i København, den gang med bare én person, men allerede nå består kontoret av syv personer.

”Starten til ColliCare Logistics ApS har vært utrolig positiv, det danske markedet har tatt svært godt imot oss til tross for vi er et nytt og ukjent navn” uttaler Henrik Nielsen.

I 2013 omsatte ColliCare Logistics ApS for DKK 10,5 mill. og det forventes at de omsetter for mer enn DKK 30 mill. i 2014. ColliCare Logistics har derfor store forventninger til det danske markedet og ser mange muligheter.

Henrik Nielsen fortsetter ”selv om vi har våre niche områder, så tilbyr vi kunden noe annet enn bare hyllevaren, vi lytter etter hva behovet deres faktisk er og setter sammen en løsning deretter, det har vært en av årsakene til ColliCares suksess”.
.
RedigerJernbaneverket innfører røykeforbud
Fra 1. september i år blir det forbudt å røyke på samtlige stasjoner og plattformer her i landet. Forbudet gjelder alle former for røyking, også elektriske sigaretter.
.
Jernbaneverket vil skilte med røyking forbudt på alle stasjoner og plattformer.  Samtidig vil askebegre på plattformene bli fjernet.

Togselskapene er orientert om de nye reglene og uttrykker tilfredshet med det nye røykeforbudet.

Reisende og publikum henstilles til å holde stasjonene og plattformene røykfrie. Der det er høytalertjeneste, vil jevnlige meldinger minne om det nye røykeforbudet.
.
RedigerFREJA Styrker sitt Europeiske nettverk ytterligere
FREJA fortsetter med sterkt fokus på å øke våre stykkgods trafikker og kan med stor glede meddele at vi fra 1. september 2014 vil starte samarbeid med Streck Transportges.mbh i Freiburg, Tyskland.
Streck er et familieeid firma etablert i 1946. Streck i Tyskland har 700 medarbeidere og håndterte tett over en million sendinger i fjor. De samarbeider allerede med våre agenter Hellmann og Gebrüder Weiss i Tyskland og er medlem i System Alliance Europe.

Freiburg er den største lokasjonen til Streck-gruppen og befinner seg i triangelet mellom Frankrike, Tyskland og Sveits – i sentrum av Europa.

Dette samarbeidet er nok engang et sterkt signal på at både FREJA og våre strategiske partnere vil vokse i fremtiden med fokus på samarbeid for oppbygging av trafikker med stykkgods rettet mot næringslivet.

FREJA er med sine 15 avdelinger ett av de største privateide transport og logistikkvirksomheter i Norden. Via kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland har medarbeiderne fokus på å gi kundene skreddersydde, effektive og troverdige transportløsninger.

FREJA og Streck ønsker i felleskap å være det privateide alternativ til de globale statsselskaper gjennom fokus på nærhet, dialog og verdiskapning for kunden.
.
Rediger.Klikk her for flere bilderLufthansa Cargo transports 65 horses to Tehran
65 horses, 22 mobile stalls, one aircraft. Lufthansa Cargo flew this record-breaking number of quadrupeds from Frankfurt to the Iranian capital, Tehran, on a special flight from Monday to Tuesday night.
.
As the Boeing 777F with flight number LH8350 took off at 10:06 p.m. from Frankfurt, the entire main deck was taken up by horse containers. The modern freighter flown by Chief Pilot Claus Richter was in the air around four-and-a-half hours before safely landing in Tehran.

Hours before, the elegant stud and competition horses had checked in at Lufthansa Cargo’s Frankfurt Animal Lounge and then been accommodated in new horse containers specially designed for such transports. “The bright, friendly interiors make travel more comfortable and the horses are also more willing to enter the unfamiliar containers”, explained Axel Heitmann, who heads up the Frankfurt Animal Lounge. “The ‘sandwich floor' with two plates means these sensitive animals hardly feel the vibrations during loading. At the end of the day, we want our four-legged guests to enjoy the most comfortable transport experience possible.”

This flight was also something special for Christian Nagel, owner of Agricon-Logistic GmbH & Co. KG, the horse shipper responsible for the entire transport: “Even for us, as the market leader in horse transports to the Middle East, a charter flight with 65 horses is always a highlight in daily operations. We planned the transport meticulously with Lufthansa Cargo over several weeks.”

The experts from Agricon-Logistic and Lufthansa Cargo had to take numerous factors into account. The mares and stallions were kept separate so as not to cause unnecessary stress during the flight. The female animals were placed at the rear of the aircraft, while their male counterparts were kept to the fore of the deck.

Professional horse attendants from Agricon-Logistic and a vet also travelled on the flight to ensure the horses’ safety and comfort. The vet and care staff have access to their charges at all times during such a flight so as to replenish water and hay supplies and, of course, dole out affection.
.
Rediger.lufthansa-cargo.comLufthansa Cargo greets Japan with “Konnichiwa”
An MD-11 freighter in the Lufthansa Cargo fleet will in future be bearing the name “Konnichiwa Japan” (Good Day Japan) on flights in the carrier’s global network.
.
The aircraft with the registration D-ALCG, was named by Peter Gerber, Chairman and CEO of Lufthansa Cargo, Dr. Hans Carl von Werthern, Ambassador of the Federal Republic of Germany in Japan, and Tokuhisa Takano, Senior Vice President of Narita International Airport Corporation, at a ceremony at Tokyo’s Narita Airport. In keeping with Japanese tradition, a barrel of sake was ceremoniously opened for the plane to be sprinkled with Japan’s customary beverage.

The freighter has been christened “Konnichiwa Japan”, symbolising the significance of Japan as one of the most important markets for global air freight services.  Peter Gerber, CEO of Lufthansa Cargo, states: “The ‘Konnichiwa Japan’ greeting also illustrates the special bond between Lufthansa Cargo and Japan. Lufthansa Cargo is the market leader of the air cargo business from Japan to Europe.” It has long standing connections with the customers in the air cargo industry since 1961 and grew further with the first freighter operations in 1969.” Lufthansa Cargo is offering today 47 weekly flights between Japan and Europe including the services of Lufthansa Passenger Airlines and Austrian Airlines.

The D-ALCG is the first MD-11 in the Lufthansa Cargo fleet to be named following similar naming ceremonies for four Boeing 777 freighters operated by Europe’s leading cargo airline.

The idea of giving the aircraft this name originated from the winning submission in a creative public competition held by Lufthansa Cargo to find a naming convention for its entire fleet. The key message “Say hello around the world” was chosen by the jury with the endorsement of the Executive Board from more than 40,000 entries with name-the-plane suggestions, which were submitted to Lufthansa Cargo in the space of six weeks.
.
RedigerMottok 15 Volvo trekkvogner
Bring fikk overlevert 15 Volvo FH trekkvogner rett fra fabrikken i Gøteborg. Etter en innkjøpskonkurranse i vår ble Volvos FH trekkvogner valgt.
.
Trekkvognene har 540 hestekrefter, med Euro 6-motorklasse og 6x2-boggiaksling. I tillegg er bilene forberedt for både TV, kaffetrakter og mikrobølgeovn i førerhuset.

Gullservice
Trekkvognene har den nye Volvo Gold-kontrakten. Alt av forebyggende vedlikehold og reparasjoner er inkludert i kontrakten, og hvert kjøretøy får en individuell serviceplan. Verkstedet følger med på kjørelengde, hvor fort delene slites, og justerer serviceplanen tilsvarende.

– Vi kjøpte inn 11 MAN trekkvogner etter en innkjøpskonkurranse i fjor høst. Nå anskaffer vi 15 nye Volvo trekkvogner. Disse moderne trekkvognene gir oss større kapasitet, lavere kostnader, lavere drivstofforbruk og reduserte utslipp. Dette gjør Bring mer konkurransedyktig i et tøft marked, sier Erik Gamlemoen, administrerende direktør i Bring Frigo Norge.

– Volvo er igjen glade for å levere trekkvogner til Bring, og vi er sikre på at det gir god uttelling blant sjåførene på sikkerhet, komfort og dieselutgifter, sier Roy Hagen, salgssjef for storkundeavdelingen Direct Sales i Volvo Norge AS.
.
RedigerSamferdselsministeren med nye tiltak mot ulovlig transport
Samferdselsdepartementet setter nå i verk en rekke nye tiltak for å bekjempe ulovlig kabotasje. Kabotasje er transport utført i Norge av utenlandske transportører. Det er knyttet flere utfordringer til denne virksomheten.
.
– Jeg har tidligere bedt om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan finne gode og effektive tiltak som bekjemper ulovlig transport samtidig som vi fremmer konkurranse på like vilkår blant seriøse transportører.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som nå har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å følge opp en rekke tiltak. Også Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet er bedt om å følge opp med tiltak på sine områder.

Økt kontroll og klargjøring av ansvar

De viktigste tiltakene er:
 • Legge til rette for å øke kontrollen med kabotasje på veg
 • Vurdere å innføre nye tekniske hjelpemidler for kontroll
 • Vurdere nye og strengere regler for å holde tilbake kjøretøy
 • Klargjøre ansvaret i transportkjeden
 • Vurdere å ta i bruk tollovens virkemidler
 • Gjennomgå skatte- og avgiftssystemet
 • Bedre samarbeid mellom etatene om kontroll av kabotasje
 • Arbeide mot EU-systemet for å få bedre statistikk og klargjøring av regelverket
Etter forslag fra bransje og brukere
 
Tiltakene som samferdselsministeren nå setter i verk, er med få unntak de samme tiltakene som ble foreslått av en samlet arbeidsgruppe med medlemmer fra transportbransjen og transportbrukerne. Forslagene ble satt fram i en rapport om kabotasje, som samferdselsministeren mottok i vår.

– Regjeringen har allerede intensivert tungbilkontrollen. Økt kontroll betyr bedre trafikksikkerhet og gir oss mulighet til å gripe inn mot ulovlig kabotasje. Konkurranse i transportmarkedet er viktig, men lover og regler må følges.

Kabotasje

Utenlandske transportører som frakter varer til Norge, kan etter at transporten er avsluttet ta nye, midlertidige oppdrag i Norge. Kabotasje omfatter også persontransport. Det er knyttet flere utfordringer til denne virksomheten. Omfanget av slike oppdrag og regelverket rundt kabotasje på veg er bredt diskutert i de berørte næringene.
.
RedigerKuehne + Nagel to set new standard in airfreight with e-commerce solution
KN FreightNet is Kuehne + Nagel’s new integrated web application for quotations, booking and tracking services. Its launch recognises an ever-increasing trend towards the use of e-commerce solutions in industry.
.
 
Currently, quotation and booking processes in the airfreight industry are mainly handled via email or phone. Now, with KN FreightNet, Kuehne + Nagel customers can obtain quotes for export and import shipments online within seconds and are able to place their orders directly.

Quotations are based on a few shipment details such as place of origin, final destination, weight  and volume.  Customers receive a clearly structured overview of all-inclusive prices including fuel and security charges for the Kuehne + Nagel airfreight products.
KN Express, KN Expert and KN Extend, as well as estimated transit times. At this point a booking can be made or the offer, which is valid for 14 days, can be saved.

It is also possible to save shipment details as templates in the system, making it very easy to re-book and compare quotes. Tracking a shipment is a smooth process with a user-friendly “click-to-track” functionality that gives up-to-date information on the status of all consignments shipped within the last 90 days.

In an initial phase of the project, KN FreightNet was successfully trialled by selected Kuehne + Nagel airfreight customers in Frankfurt, Germany and Chicago, USA. The speed and simplicity of the tool was particularly welcomed, as Risto Scherer, Shipping Coordinator Logistic & Safety Delegate, for MDS - Music Distribution Services GmbH confirms. “With KN FreightNet we can easily and independently obtain airfreight quotes.  Booking and tracking our shipments now only takes a few clicks. The system is really straightforward.”

Tim Scharwath, Executive Vice President Air Logistics explains “We are proud to be a first-mover in our industry and we are committed to making processes as easy as possible for our customers. The launch of KN FreightNet not only reflects current market needs, but also the ever-increasing trend towards e-commerce solutions.”

KN FreightNet will be globally available by the end of the year. Plans to develop the online solution further for seafreight and overland transport  are already underway.
.
RedigerStor tungbilkontroll
I neste uke (30) vil politiet over hele Europa prioritere kontroll av tyngre kjøretøy. Utrykningspolitiet (UP) vil kontrollere fart, rus og bilbeltebruk, samt atferden til førere av tyngre kjøretøy i trafikken.
.
 
Når det gjelder atferdskontroller, vil vi særlig overvåke forbikjøringer og avstand til forankjørende, sier kst. UP-sjef Roar S. Larsen.

Tyngre kjøretøy har en maks fartsgrense på 80 km/t, selv om den generelle hastighetsgrensen på strekningen er høyere. Busser i klasse III kan kjøre opp til 100 km/t på motorvei. Bussen må da være registrert som buss klasse III, ha sikkerhetsseler i alle seter, og dekk som er godkjent for 100 km/t.

UP vil i tillegg sjekke at sjåførene følger kjøre- og hviletidsbestemmelsene, slik at de ikke skaper farlige situasjoner på grunn av mangel på søvn og hvile. Alle som blir kontrollert må også fremlegge dokumentasjon på at de har lov til å kjøre tyngre kjøretøy. Utenlandske sjåfører blir ID-sjekket. UP har spesialpatruljer som har utstyr for å kunne kontrollere kjøre- og hviletiden.
.
RedigerBring vant kontorspesialist
Bring har inngått landsdekkende distribusjonsavtale med kontor- og forbruksvareforhandler Wittusen & Jensen. Avtalen har en årlig verdi på 25 millioner kroner, og varer ut 2016.
.
 
Wittusen & Jensen er en ledende og landsdekkende leverandør innen kontor- og forbruksmateriell til bedrifter – med 6000 kontorartikler og 4000 profileringsvarer, og blant andre DnB, NAV, Politiet og Statens vegvesen på kundelisten.

Store kunder
Wittusen & Jensen har sentrallager langs E6 på Berger i Skedsmo kommune. De fører alt av kontor- og forbruksmateriell for kontorintensive virksomheter: Penner, skriveblokker, post-it-lapper, kopipapir, toalettpapir, tørkeruller, printerblekk og-toner, kaffe, småkaker, kjeks – og alt mulig annet som trengs for jobb og trivsel i arbeidshverdagen. De håndterer også 4000 bedriftsprofilerte artikler for blant andre DnB og NAV.

Hele landet
Forutsigbarhet, leveringssikkerhet, og tilgjengelighet er sentrale faktorer når Wittusen & Jensen velger logistikkpartner. Sendingene går på tog og bil til Bring-terminaler rundt om i Norge. Bring kjører varene ut til de fleste kundene, men i enkelte bykjerner benyttes egne biler.

– Vi lever i en tøff bransje, og ønsket én avtale med én leverandør, og ett kontaktpunkt. Det kunne Bring imøtekomme. De når ut til våre kunder i hele Norge og på Svalbard, ifølge logistikksjef Audun Johnsen i Wittusen & Jensen.

NAV har 768 ulike lokasjoner og Politiet finnes på 686 steder rundt om i landet. Bring leverer opp til Kirkenes i nordøst, og til Longyearbyen på 78 grader nord.

Logistikkintensiv
Ved å se verdikjeden i sammenheng, får kundene rimeligere forbruksvarer på arbeidsplassen. Bring tar hånd om frakt av sendinger til hele landet, inkludert Svalbard. Wittusen & Jensen sender 130 000 små og store forsendelser i året fra 1 kilo og oppover. De fleste sendingene er på rundt regnet 70 kilo.

– Vi er veldig glade for å ønske Wittusen & Jensen velkommen som kunde hos Bring. Vi skal gjøre vårt ytterste for å levere som avtalt med høy presisjon i hele landet, sier salgsdirektør Alexandra Bjertnæs i Logistikk Norge.

Avtalen løper ut 2016 – og har en antatt årlig verdi på 25 millioner kroner.
.
RedigerDB Schenker expands intermodal services from Asia
With a new hub in Osaka, Japan, DB Schenker expands its intermodal service from North Asia to Europe. The customs bonded facility in Rinku, between Kansai International Airport and Osaka Port offers ideal conditions for the efficient combination of air and ocean freight between Asia and Europe and also the US.
.
 
Customers can benefit from 50 percent shorter transit times than on the existing route via Dubai.

The new route has been developed to comply with the need of shorter transit times. “Our customers in Europe have been requesting a solution to ship cargo especially from North Asia with shorter transit times. We looked at several options. Osaka met quite the criteria necessary for a new hub. We put this project in motion within six weeks,” explained Janaka De Silva, head of DB SCHENKERskybridge for Asia Pacific.

Customers from the fashion industry, but also healthcare and electronics companies already benefit from the new service.

The existing dense DB SCHENKERskybridge network combines the advantages of air and ocean freight – the moderate price of ocean freight with the speed of air freight –especially for shipments from Asia to Europe via Dubai. It ensures seamless transit, as DB Schenker handles both legs as well as the customs procedurs. In addition to this, the new solution also results in a visible reduction of CO2 emissions compared to regular air freight, which positively affects the overall carbon footprint of the customer.
.
RedigerDHL launches new logistics service for life sciences products handled at extremely low temperatures
DHL Global Forwarding enhances its cold chain logistics offerings through the transport of shipments at frozen or cryogenic temperatures.
Designed for customers from the life sciences and healthcare industry with an increasing need for sophisticated cryogenic logistics solutions, this service is maintained by LifeConEx, DHL's temperature management specialist, in collaboration with Cryoport, a provider of complete global frozen shipping services.

"By introducing this latest solution in collaboration with Cryoport, we are further strengthening our dedication to the life sciences and healthcare industry. It is specifically designed for customers who require that cryogenic temperature be reliably maintained during storage and transportation of their materials. It also relieves them from more precarious shipping methods such as dry ice or use of hazardous liquid nitrogen", says David Bang, CEO LifeConEx.

Safe and environmentally friendly
For DHL's life science and healthcare customers, the new service combines express delivery speed and Cryoport's best-in-class solution for shipping temperature-sensitive products and biological materials in a deep-frozen state. The integral part of the new service is a non-hazardous liquid nitrogen dry vapor shipper which has an IATA A152 waiver and is classified as non-hazardous, providing 10 days of holding time at minus 150 º Celsius in a safe and environmentally friendly manner. Compared to dry ice, which needs to be replenished every few days and is prone to temperature deviations, this technology offers more reliability, which is particularly critical for fragile and temperature-sensitive biomaterials. The solution will include a temperature monitoring tool and customers can track their shipments at any given time via an online platform.

The new service is an addition to DGF's other leading temperature controlled services and complementary to DHL Express' Medical Express by uniting the global Life Sciences & Healthcare network of DHL with Cryoport's advanced solution for deep frozen logistics. Cryoport Express® shippers are validated to maintain a constant cryogenic temperature and mitigate degradation concerns and the loss of high-value, temperature-sensitive materials. Together, both companies offer the optimal solution at lower overall logistics costs for the Life Sciences and Healthcare sector across the globe.
.
RedigerSolid growth – Currency impacts
In the first half of 2014 the Kuehne + Nagel Group increased volumes in all business units and gained market shares. The dynamic trend in the development of results, however, decelerated due to negative currency effects.
.
Compared to the previous year’s period, net earnings improved by 8.3 per cent (currency adjusted by 12.8 per cent) to CHF 313 million. EBIT increased by 8.2 per cent (currency adjusted by 12.8 per cent) to CHF 396 million and the operational result (EBITDA) by 4.5 per cent (currency adjusted by 8.8 per cent) to CHF 487 million. Gross profit at CHF 3,107 million was slightly below the previous year’s level, currency adjusted it increased by 3.1 per cent.

“By focussing on internationally operating customer groups with demanding logistics and supply chain management requirements as well as on the provision of industry-specific logistics solutions we were able to increase volume growth in all business units in the first half of 2014. At the same time our effective cost management supported the improvement of results”, said Dr. Detlef Trefzger, CEO of the Kuehne + Nagel Group. “Once again the excellent performance in airfreight is to be highlighted. The overland business unit has successfully continued its turnaround and in contract logistics profitability further improved. However, our results were negatively impacted by the strong Swiss Franc. Seafreight results suffered from this trend in particular despite the solid growth and high productivity achieved in this business unit.”

Seafreight
With seafreight volumes increasing by more than 8 per cent Kuehne + Nagel grew twice as fast as the market. In total, the company handled 1.892 million TEU, 143,000 TEU more as in the same period of the last year. Kuehne + Nagel gained additional market shares particularly in the export business from Asia, Europe and North America. Activities in the Latin America trade lanes did not develop as strongly. Due to volume growth and high profitability Kuehne + Nagel was able to keep the EBIT-to gross profit margin (conversion rate) at a high level with 29.1 per cent (previous year: 29.9). The declines in gross profit and EBITDA are partly due to negative currency effects in the USD businesses.

Airfreight
The international airfreight market experienced a moderate recovery in the first six months of the year, with volumes increasing between 3 and 4 per cent.  Kuehne + Nagel grew volumes by 4 per cent, after a modest start to the 2014 business year. The primary factors for this positive development were the intensified sales of specific solutions for the automotive, pharma-ceutical and aviation industries as well as the increase in tonnage especially in the European and South American export business. Compared to the previous year’s period, EBIT-to-gross profit margin improved from 24.9 to 27.8 per cent. The operational results increased by 5.6 per cent (currency adjusted by 11.3 per cent).

Overland
Due to the systematic implementation of the “Road 2 Profit” strategy, results in the overland business unit further improved. This has led to an EBIT improvement in three consecutive quarters, since the turnaround to a positive trend commenced in the fourth quarter 2013. Currency adjusted net turnover grew by 5.5 per cent in the first half of 2014 and the operational result rose from CHF 17 million to CHF 35 million. EBIT increased disproportionately by CHF 21 million to CHF 16 million.

Contract Logistics
The continuous implementation of the master location plan as well as the company-wide concentration on global customers with complex logistics and supply chain management requirements resulted in a profitability increase and enabled Kuehne + Nagel to further strengthen its project portfolio. In the first six months net turnover increased currency adjusted by 4.5 per cent and the operational result by 5.1 per cent. EBIT margin improved from 2.8 per cent in the first half of 2013 to 3.0 per cent in the same period of 2014.

Karl Gernandt, Chairman of the Board of Directors of Kuehne + Nagel International AG: “The half-year results confirm that the company’s strategic cornerstones for continuous growth and profitability are working effectively. The volatile market environment requires an ongoing improvement of services for our customers and this will remain our aim for the second half of 2014.”
.
RedigerHøringsbrevet kan du lese her.Bedre kontroll og oppfølging av krav som stilles til transportører på veg
– Det skal bli enklere å utveksle vandelsmessige opplysninger mellom myndighetene i EØS-landene. Informasjonen er viktig for å kunne avdekke løyvehavere som ikke oppfyller kravene.
.
Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå sender på høring et forslag om endring av yrkestransportforskriften og om oppheving av forskrift om internasjonal person- og godstransport samt kabotasje. Forskriftene er hjemlet i yrkestransportlova. Forslaget er en oppfølging av tidligere vedtak av Stortinget om lovendring og vil gjennomføre nye EU forordninger på vegtransportområdet i norsk rett.

Kravet til kontroll og oppfølging av om løyvehavere oppfyller kravene vil bli skjerpet, blant annet gjennom opprettelse av et register. Dette gir myndighetene i EØS-landene muligheter for å utveksle opplysninger knyttet til en persons oppføringer i politiregistrene.

Utvidelse av retten til å drive kabotasje
De nye forordningene vil og innebære en mindre utvidelse av retten til å drive kabotasje i godstransport (Transport hvor en transportør fra en stat driver transport mellom to punkter på territoriet til en annen stat.) I dag kan en transportør utføre tre kabotasjeturer i løpet av en syv dagers periode. Utvidelsen innebærer at en av disse turene alternativt kan utføres i transitt gjennom et annet EØS-land enn der internasjonal last ble losset.

Uendrede kompetansekrav
Gjeldende ordning  når det gjelder kompetansekrav (løyvekurs og eksamen) blir videreført inntil videre. I høringsforslaget blir det likevel varslet at det i fremtiden kan bli innført en ordning der Statens vegvesen avvikler nødvendig eksamen  for alle løyveordninger.

Endringer i løyveordningen for lastebil og turvogn
I tillegg til å gjennomføre nye EU-forordninger i norsk rett, innebærer forslaget at løyvemyndigheten for lastebil og turvogn flyttes fra fylkeskommunene til Statens vegvesen. Samtidig avvikles ordningen med særskilt løyve for nasjonal transport for disse løyvene. Løyveperioden for det felles løyve foreslås satt til ti år.

Samferdselsdepartementet planlegger å iverksette lov- og forskriftsendringene fra 1. januar  2015.
.
RedigerOslo Havn har valgt ny operatør til Sjursøya containerterminal
Oslo, 10.07.14: Oslo Havn KF har valgt det tyrkiske logistikk- og industriselskapet Yilport Holding som ny containerterminaloperatør i Oslo.
.
Selskapet vant konkurransen over fire andre tilbydere. Det nye operatørselskapet vil overta driften av containertrafikken i Oslo havn mot slutten av 2014 eller i begynnelsen av 2015. Avtalen har en varighet på 20 år, men åpner for en forlengelse på ytterligere 10 år.

Yilport Holding er del av det internasjonale, familiedrevne industri- og handelsselskapet Yildirim Group, som har base i Istanbul i Tyrkia. Selskapet, som ble etablert i 1963, driver innen industri- og gruvedrift, handel, shipping, skipsbygging og havnedrift. Selskapet har 8.000 ansatte. Yilport Holding drifter to containerterminaler i Tyrkia og har 50 % eierandel i Malta Freeport Terminal. I 2014 overtok Yilport Holding driften av Gävle Container Terminal, en av de mest effektive drevne containerterminalene i Sverige.

- Vi har valgt det internasjonale selskapet Yilport Holding som operatør fordi vi har tro på at de er de beste til å utvikle og drive Norges største og mest moderne containerterminal. Oslo Havn KF har som mål å være en konkurransedyktig og effektiv havn for fremtiden. Vi skal kunne ta i mot dobbelt så mye gods som vi gjør i dag sjøveien, for å forsyne en stadig voksende befolkning i Oslo-området Yilport Holding ble valgt både ut fra økonomiske og forretningsmessige kriterier, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Det nye selskapet vil leie arealer og lease kraner av Oslo Havn KF. Operatøren vil overta arbeidsgiveransvaret for kranførerne, som inntil nå har vært ansatt i Oslo Havn KF. Havnestyret vedtok 24. oktober 2013 at Oslo Havns kranførere skal overføres til ny terminaloperatør gjennom en virksomhetsoverdragelse. Ved at operatøren får et enhetlig ansvar for alle oppgaver og alle ansatte på terminalen, vil det bli en mer rasjonell og smidig drift av terminalen.

- Effektivisering av terminalene og å organisere dem så optimalt som mulig må til for å sikre at mer gods går sjøveien. Å samle de terminalansatte og kranførerne hos én arbeidsgiver vil gi bedre kommunikasjon, samarbeid og bruk av arbeidstokken på terminalen. Dette er en driftsform for fremtiden. Samtidig må vi ha forståelse for at situasjonen kan oppleves som krevende for våre ansatte som får ny arbeidsgiver. Den nye operatøren har en internasjonal ledelse og vil ansette ledere lokalt. Samtidig har vi i forhandlingsprosessen vært tydelige på at operatøren må rette seg etter norsk lovgivning og norsk arbeidsrett, sier Anne Sigrid Hamran.

Laste- og lossearbeiderne tilknyttet Oslo laste- og lossekontor omfattes ikke av avtalen som skal inngås med ny operatør.
.
RedigerMaersk Line announces cooperation on the East-West trades with MSC
Today, Maersk Line has announced a 10 year Vessel Sharing Agreement (VSA) with Mediterranean Shipping Company (MSC) on the Asia-Europe, Transatlantic and Transpacific trades. The VSA will be referred to as 2M. It replaces all existing VSAs and slot purchase agreements that Maersk Line has in these trades.
.
The VSA will include 185 vessels with an estimated capacity of 2.1 million TEU, deployed on 21 strings. The overall purpose of the cooperation is to share infrastructure (network). Maersk Line and MSC will be able to provide their customers with more stable and frequent services, cover more ports with direct services. The VSA will improve the efficiency of the Maersk Line and MSC networks through better utilisation of vessel capacity and economies of scale.

“I am very pleased with our agreement with MSC. We share the same ambition to have as efficient and effective operations as possible. We will continue to provide our customers with competitive and reliable container shipping in the East-West trades at attractive prices. To do so we have to be innovative and take out cost, while keeping a product that is best in class for our customers in terms of coverage, frequency and reliability. Our agreement with MSC is a step towards achieving all of these objectives in the East-West trades,” says Søren Skou, Maersk Line CEO.

Maersk Group CEO Nils S. Andersen welcomes the agreement with MSC.

“Over the last years, Maersk Line has established itself as a leader in the industry through its customer focus and by improving its competitive cost position.  With this agreement Maersk Line will be able to further enhance its customer offering while also reducing costs and CO2 emissions. I am confident that Maersk Line’s leadership, also after this positive step, will continue to find new ways to strengthen its competitive advantage and customer experience” says Nils S. Andersen.

About Maersk Line and MSC Vessel Sharing Agreement on the East-West trades

Maersk Line and MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) have signed a long-term vessel sharing agreement (VSA) on the Asia-Europe, Transatlantic and Transpacific trades.

The 2M VSA differs from the earlier proposed P3 alliance in two important ways: first of all, the combined market share is much smaller. Secondly the cooperation is a pure VSA. There will be no jointly owned independent entity with executional powers.
 
 • The VSA will improve the network efficiency and allow for lower slot costs through improved utilisation of vessel capacity and economies of scale.
 • The VSA will provide more sailings and direct port pairs than the parties offer today individually.
 • The VSA includes 185 vessels with an estimated capacity of 2.1 million TEU on 21 strings in the Asia – Europe, Transatlantic (Europe – US East Coast) and Transpacific (Asia – US East & West Coast) trades.
 • The 21 strings are split as follows: Asia/North Europe: 6, Asia/Mediterranean: 4, Asia/US West Coast: 4, Asia/US East Coast: 2, North Europe/USA: 3, Mediterranean/USA: 2.
 • Maersk Line will contribute with approximately 110 vessels with a nominal capacity of app. 1.2 million TEU (55% of the total capacity).
 • MSC will contribute with approximately 75 vessels with a nominal capacity of app. 0.9 million TEU (45% of the total capacity).
 • Vessels deployed in the VSA will continue to be owned (or chartered) and operated by the two individual lines.
 • The VSA does not include joint marine operations. Each party will thus execute their own operations including stowage, voyage planning and port operations.
 • The VSA does not include any commercial tasks or responsibilities. Each party will continue to have fully independent sales, pricing, marketing, and customer service functions.
 • A joint coordination committee will monitor the network on a daily basis.
 • The duration of the VSA is 10 years.
 • The VSA is expected to start early 2015. The starting date is conditioned by filing of information to and in some cases approvals by relevant authorities.
.
RedigerBoeing, Emirates Finalize Order for 150 777Xs
Boeing (NYSE: BA) and Emirates Airline have finalized an order for 150 777Xs, valued at $56 billion at list prices. First announced as a commitment at the 2013 Dubai Airshow, the order by the world's largest 777 operator was part of the largest product launch in commercial jetliner history.
.
SOURCE Boeing

The order – a combination of 115 777-9Xs and 35 777-8Xs – also includes purchase rights for an additional 50 airplanes that, if exercised, could increase value to approximately $75 billion at list prices.

"With the order for 150 777Xs, Emirates now has 208 Boeing 777s pending delivery, creating and securing jobs across the supply chain," said Emirates president Sir Tim Clark. "Today Emirates operates more than one in every 10 Boeing 777s aircraft built. We fly 138 of these efficient planes across the globe spanning the USA and Latin America in the west, to New Zealand and Japan in the East. The 777X will offer us operational flexibility in terms of range, more passenger capacity and fuel efficiency, and we look forward to inducting them into our fleet from 2020."

"We are extremely proud to have Emirates, the world's largest 777 operator, continue its long-standing partnership with Boeing by becoming the largest launch customer for the 777X," said Boeing Commercial Airplanes president and CEO Ray Conner. "Being a customer-driven product, I'm confident the 777X – with its new engines and all-new composite wing design – will bring superior value in terms of performance, efficiency and reliability to Emirates and our other launch customers."

The 777X will introduce the latest technologies including the most advanced commercial engine ever – the GE9X by GE Aviation – and an all-new high efficiency composite wing that has a longer span than today's 777. The 777X family includes the 777-8X and the 777-9X, both designed to respond to market needs and customer preferences.

The 777-9X will be 12 percent more fuel efficient than any competing airplane, necessary in today's competitive environment. The 777-8X is 5 percent more efficient than its competitor at all ranges while providing for new network opportunities.

Design of the 777X is underway and production is set to begin in 2017, with first delivery targeted for 2020. To date, the 777X has accumulated 300 orders and commitments from six customers worldwide.
.
Rediger.lufthansa-cargo.comLufthansa Cargo increases load factor
Lufthansa Cargo has been flying well-laden aircraft in the first six months of the year. The market environment did remain challenging in the second quarter of 2014.
.
However, Europe’s leading cargo airline increased its load factor to more than 70 percent – an exceptionally high value compared to the rest of the industry. Lufthansa Cargo was able to achieve such good utilisation levels thanks to flexible, demand-driven capacity management. Overall, the Lufthansa subsidiary reduced its offering in comparison with the previous year by 2.1 per cent, with the sharpest decline coming in the Africa/Middle East transport region.

“We’re still not seeing any stable recovery in demand in global air cargo markets”, said the cargo airline’s CEO Peter Gerber. “In this environment, it’s important that we remain vigilant and can respond quickly.” The schedule is continuously and flexibly adapted to meet current demand in order to ensure the profitability of the individual connections. Thanks to disciplined capacity management, Lufthansa Cargo was one of the few cargo airlines in the world to maintain solid profitability last year.

The carrier is also energetically pursuing its fleet renewal plans. “With four brand new Boeing 777 freighters now in use, we have even more ways of aligning our network to best meet the needs of our customers”, emphasised Gerber. The new aircraft have been achieving the highest levels of efficiency from day one, lowering costs and environmental impacts.

The financial result for the first six months of the year will be announced on 31 July.
.
RedigerDB Schenker is transporting a cylinder weighing 141 metric tons to Canada
DB Schenker Logistics is transporting a massive waste heat boiler weighing 141 metric tons from Berlin to Canada using the world's largest cargo plane, an inland waterway vessel and a heavy-load vehicle.
.
Source: DB AG, Michael Neuhaus

The heavy piece from the BORSIG company has begun its journey from Borsig's port to Edmonton in Canada under the direction of DB Schenker.

The 16-meter-long cooler was first loaded onto an inland waterway vessel in Borsig's port using a mobile crane weighing 1,000 metric tons. The boat was then transporting the piece to Aken on the Elbe River.

From there, DB Schenker will used a crane to transship the waste heat boiler onto a heavy-load transport vehicle. This vehicle transported the cargo to the Leipzig/Halle Airport with one pulling and one pushing truck.

On the morning of June 25, DB Schenker began loading the boiler into the six-engine Antonov AN 225, the world's largest cargo plane. Karpeles Flight Services, the DB Schenker specialists for chartering of airplanes, handled the charter arrangements. The cylinder was pulled into the plane using a ramp and special chain hoists.

Overnight, the machine will then fly across Iceland to Canada, where DB Schenker's Canadian national company will handle further transport to a fertilizer factory near Edmonton. There the component will be used to cool process gas from approximately 1,000°C to 500°C and in turn create high-pressure steam. The process gas will then be further refined and ultimately leave the factory as artificial fertilizer.

DB Schenker Logistics experts from Germany and Canada spent three months planning the heavy-weight transport in minute detail.
.
RedigerAir France-KLM looking at Martinair sale
Air France-KLM Cargo is exploring the possible sale of its cargo airline subsidiary Martinair, which operates most of the group’s – and all of its Amsterdam-based – freighters.
.
The airline group is said to have appointed Goldman Sachs to approach potential buyers interested in taking on Martinair’s AOC, staff and freighter aircraft – including those currently still registered with KLM Cargo. A senior airline cargo executive confirmed to Lloyd’s Loading List.com that the market had been made aware that Martinair was potentially for sale.

However, an Air France-KLM-Martinair Cargo (AFKLMP) spokesman told Lloyd’s Loading List.com that the airline group was “considering all kinds of alternatives to ensure our cargo activity returns to profitability”. He insisted that there were still “many more options on the table” in addition to a possible sale of Martinair.

“As all options are being investigated in parallel, we will not comment on suggested scenarios in the media,” he said. Nevertheless, he explained that the options available included “adaptation” of the freighter fleet “and also partnerships”.

He confirmed that this adaptation meant fine-tuning the number of freighters and network to match demand – for example, by retiring older aircraft such as Martinair’s MD-11s and adjusting the route network to focus on profitable routes. “Of course, network assessment is not particular to this period; it is something done regularly by all airlines to take into account area growth, market pricing levels, competition, customer long-term deals, etc.,” he added.

Martinair currently operates six MD-11Fs, one B747-400BCF and four B747-400ERFs on lease from KLM Cargo. Its whole fleet is said to be for sale – reportedly with a condition attached that KLM would not operate freighters from Amsterdam.

A senior airline cargo executive familiar with the situation said any potential buyer was likely to come from the Middle East, where airlines such as Etihad had demonstrated that they have the money and the ambition to invest in struggling European carriers, as evidenced by Etihad’s recent agreement to buy a 49% stake in Alitalia. But he said a key issue would be “effective control” rules the EU was now starting to impose on non-EU investors in European airlines, which under EU rules must be majority owned and controlled by EU entities or citizens.

He said this was likely to lead to “quite some uncertainty from any buyer outside the EU”.

Last October, AFKLMP announced it was cutting a further four freighters from its fleet over the next two years, leaving Air France with just two operating from its Paris CDG hub and eight under the control of Martinair Cargo at Amsterdam. It said the move reflected the continuing unprofitability of wide-body general-cargo aircraft in a market characterised by overcapacity and ever-declining air freight rates, but also a reflection of the increasing importance of belly-hold capacity among combination carriers.

At the time, executive vice president Erik Varwijk said the group was still committed to freighters and intended to continue operating the remaining 10 beyond 2020, “because it is important for our product position and our relationship with our freight forwarders”. These would be deployed on routes where cargo demand was stronger than passenger demand and belly-hold capacity would, therefore, be insufficient, generating better freight yields.

However, in April Varwijk indicated that the future of the group’s freighters had become less certain and that a rethink was needed if the airline group’s cargo business was going to meet its latest target to be back in profit by 2016. Varwijk said: “We continue to be committed to air freight, but only 5-10% has to go by freighter. We will have the ‘combis’ until 2020 and we have flexible options with other partners.”

AF-KLM-Martinair Cargo made a loss of €202m in 2013 and a loss of €34m in the first quarter of 2014.
.
RedigerEmirates SkyCargo Strengthens Scandinavian Trade Lanes
Emirates SkyCargo, the freight division of Emirates, is set to further strengthen trade lanes between Scandinavia and its worldwide network with the start of operations to Oslo, Norway, from the 2nd of September this year.
.
Oslo, the Norwegian capital and centre of the country’s shipping industry, will become Emirates SkyCargo’s third gateway in Scandinavia after daily passenger and cargo services were introduced to Copenhagen, Denmark, in August 2011 and Stockholm, Sweden, in September 2013. The start of a daily service to Oslo, with an Emirates Boeing 777-300 ER, will provide a total of 322 tonnes of belly hold cargo capacity per week and create new trade and business opportunities between Europe’s largest oil producer and markets around Emirates SkyCargo’s worldwide network.

Emirates SkyCargo first started cargo operations to serve Scandinavia with freighter flights to Gothenburg in Sweden in 2003, when Emirates had no passenger flights to the region. With Oslo joining the network and the steady growth in operations since the start of the Copenhagen and Stockholm flights, Emirates SkyCargo now offers an extensive cargo service to and from Scandinavia. From flying Norwegian Salmon to cities as far flung as Singapore and Japan, electronics and pharmaceuticals to the Middle East, Africa and other markets, Scandinavian products and commodities are being moved across Emirates SkyCargo’s extensive global network.

In addition to the belly-hold cargo operations, Emirates SkyCargo also currently operates six weekly freighter flights to Copenhagen, which will increase to eight when the two Gothenburg freighter flights are consolidated and shifted to Copenhagen from today.

“While Gothenburg is still an important destination, we can achieve greater efficiency by operating all the freighter flights alongside one of our key online passenger points. With eight freighter flights a week to Copenhagen, coupled with the belly-hold capacity of an all Boeing 777 operation into Oslo, Stockholm and Copenhagen, we will offer more than 2500 tonnes of cargo capacity, enabling new trade opportunities for importers and exporters across the region and across our worldwide network,” said Robert Siegel, Emirates Vice President Commercial Operations Cargo, Europe and the Americas.

A variety of commodities and goods are imported and exported into and from the region. Exports from Sweden include telecommunications equipment, pharmaceuticals, chemicals, electronics and tools, while imports are mainly dairy products, electronics, fruit and vegetables, textiles, plants and flowers. Denmark’s exports include ship spares, oil and gas equipment, pumps, windmill parts and pharmaceuticals, with key imports being oil and gas equipment, electronics, textiles, fruit and vegetables. Popular commodities exported from Norway includes Salmon, oil and gas equipment, ships spares, pharmaceuticals, chemicals and electronics, and key imports include oil and gas equipment, ship spares, pharmaceuticals, machinery and dairy products.

Emirates SkyCargo, which operates from its hub in Dubai, provides cargo services to more than 140 destinations around the world. It also operates a fleet of 13 freighters, 11 Boeing 777 Fs and two Boeing 747-400 ERFs, which operate from its new cargo terminal at Dubai World Central’s Al Maktoum International Airport.
.
RedigerStrong air freight growth in May
Air cargo continued its recovery in May with a 7.5% increase in year-over-year (YoY) tonnage, accompanied by a minimal yield drop of just 0.2% in US dollar terms.
.
In terms of outbound volumes, Asia Pacific stood out, with YoY growth of more than 10%, followed by Central & South America (+8.7%) and Africa (+8.5%).

With average yields globally flat overall, Europe was the only major region to report a significant (+5%) increase in outbound pricing, but this was entirely due to currency-exchange effects, WorldACD observed. Measured in euros, yields ex-Europe were flat as well.

In terms of incoming cargo, Africa and the Middle East performed well in terms of yields, with YoY yields (in US$) growing by 4.9% and 3.9%, respectively.

Month on month, global average yields fell by 1.9% from April to May, observed statistics group WorldACD, which described that drop as “a not unusual seasonal phenomenon” at this time of the year.

WorldACD said the already-positive year-to-date trend was further reinforced by the strong May figures, leading to a 5% YoY revenue growth (in US$) for January-May 2014. Yield differences between the individual months were less pronounced than last year, the organisation noted.

In terms of commodity types, perishables, pharmaceuticals and other temperature-controlled goods continued to grow more than other types of cargo. The latter two categories “also helped to keep the yield somewhat in check on its downward path”, WorldACD said. Excluding pharmaceuticals and other temperature-controlled cargo, the month-on-month yield decline would be around 2.1%.
.
RedigerLogistikkselskapet Dachser vokser kraftig i Norge
Omsetningen i Norge for 2013 viser en vekst på 20 prosent sammenlignet med fjoråret og snur samtidig underskudd til overskudd.
.
København/Oslo, juni 2014. Logistikkselskapet Dachser legger fram sterke veksttall i regnskapet sitt for 2013. Tallene for Norge viser en vekst i omsetning fra 96 millioner kroner i 2012 til 115,6 millioner i 2013, en vekst på nærmere 20 prosent.
 
– Den positive utviklingen skyldes flere viktige faktorer. Jeg vil særlig trekke fram stryken i vårt logistikknettverk. Vi har et godt tjenestetilbud tilgjengelig for våre kunder over hele Europa. Lokalt har vi styrket oss kraftig de tre siste årene og vår satsing på kvalitet og kompetanse har gitt gode resultater, slik at vi vokser og tar nye markedsandeler.
 
- En annen viktig medvirkende årsak til vår positive utvikling er flytting til vår nye terminal på Vinterbro i Frogn kommune. Her har vi fått god kontroll på utviklingen, doblet terminalens kapasitet og gjennom året optimalisert driften. Det er også viktig å understreke at i denne prosessen har vi snudd underskudd til overskudd, sier General Manager ,Hans-Thomas Andersen.

Vekst i norske arbeidsplasser
 
Årsregnskapene viser også, at Dachser for femte år på rad øker antall medarbeidere i Norge og resten av Norden. Ansvarlig for Dachser Nordic, Managing Director Finn Skovbo Pedersen gir følgende begrunnelse for den positive utviklingen:
 
– Utviklingen i Norge er meget gledelig og bygger på felles innsats, der alle ansatte bidrar daglig på en dedikert og positiv måte under utfordrende markedsforhold. Hos Dachser har vi en strek bedriftskultur fordi vi er familieeide. For ledelsen gir det oss mulighet til å tenke og investere mer langsiktig enn det som ofte er tilfellet for en børsnotert virksomhet.
 
–Vi arbeider målrettet med å gjøre Dachser til et attraktivt og sympatisk sted å arbeide. Vi er også opptatt av bærekraft og sosial deltakelse og er blant annet med på å bygge skoler i India, avslutter Skovbo Pedersen.

Internasjonalisering skaper vekst

Samlet sett avslutter det internasjonal Dachser-konsernet  med hovedkontor i Kempten, Tyskland også regnskapsåret 2013 med en rekordhøy samlet omsetning og medarbeiderantall.
 
Med et sterkt annet halvår og en vellykket integrasjon av de to spanske virksomhetene, Azkar og Transunion, økte Dachser-konsernet sin brutto-omsetning med 13,2 prosent til 4,99 milliarder euro. Tar man med investeringer når man for første gang milepælen om omsetning på fem milliarder euro.
 
Dachser har også nådd nye mål i sin internasjonalisering når det gjelder antall medarbeidere, fasiliteter og forsendelser.

De viktigste nøkkeltallene for Dachser-konsernet i 2013:
 • 13,2 % økning i bruttoomsetning til 4,99 mlliarder euro
 • 24.900 ansatte, 3.250 flere enn i fjor
 • 471 fasiliteter i 42 land.
 • 69,6 mio. forsendelser (en økning på 37,5 %).
 • 119 mio. euro investeret i materielle anleggsaktiviteter.
.
RedigerForenklet transfer på Oslo Lufthavn fra 2015
Reisende som kommer fra utlandet via Oslo Lufthavn skal slippe å hente ut og sjekke inn bagasjen på ny for sin innenriksreise.
.
Foto: Espen Solli

- Dette er en svært gledelig melding til våre kunder. Både passasjerene og flyselskapene vil med forenklet transfer få en både enklere og hyggeligere reise. Vi i Avinor er glade for at dette nå endelig har kommet på plass, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Ordningen gjelder for reisende fra utland til innland. Hvis en for eksempel reiser fra utlandet via Gardermoen og skal til Trondheim, innebærer ordningen at den reisende slipper å hente ut og sjekke inn bagasjen på ny ved Oslo Lufthavn. Passasjeren unngår dermed ny sikkerhetskontroll.

Regjeringen har besluttet å gjennomføre prøveprosjektet med forenklet transfer gjennom ordningen "One stop security" på Oslo Lufthavn i løpet av 2015.

- Vi må gjøre noen bygningsmessige tilpasninger for å legge til rette for den nye ordningen, men Avinor skal sørge for at dette blir gjort så raskt som praktisk mulig, lover Falk-Petersen.

Prøveordningen skal vare i tre år. Regjeringen vil mot slutten av prøvetiden vurdere om ordningen skal bli permanent. Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet her.

- Dette har vi jobbet lenge med, og vi er svært tilfredse med at denne prøveordningen nå kommer på plass. Dette vil styrke vår posisjon og konkurranseevne og gjøre oss mer attraktiv for norske og internasjonale reisende. Ordningen vil være svært positiv for norsk luftfart generelt sett, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.
.
RedigerAir China Cargo gets $320m bailout
Loss-making Chinese airline Air China Cargo is to receive a RMB 2 billion ($320m) bailout from shareholders Cathay Pacific, Air China and Fine Star in order to reduce its operating costs and improve the performance of its main cargo business.
.
Operating 13 widebody freighters, Air China Cargo is mainland China’s largest all-cargo airline but reported a net annual loss last year of RMB349 million (US$56 million).

In a filing to the Hong Kong Stock Exchange, Cathay Pacific confirmed that it was injecting RMB 500 million into Air China Cargo (ACC), with RMB 1 billion coming from ACC’s biggest shareholder Air China and with a further RMB 500 million from investor Fine Star.

Cathay said the objective of the capital injection was “to provide funds to assist Air China Cargo to adjust its fleet, to reduce its operating costs and to improve the performance of its main cargo business. In addition, the capital injection will assist Air China Cargo to develop its cargo charter flight business with China Postal Airlines and to establish a sound and sustainable basis for the development of its overall business.”

Air China Cargo currently operates a fleet of six B747-400 freighters, three B777 freighters and four B757-200SF freighters, with a further five B777 freighters on order for delivery by the end of 2015.

Using Beijing and Shanghai as its hubs, Air China Cargo operates international, domestic and regional cargo flights to airports including: Europe’s Frankfurt, Amsterdam and Zaragoza; the USA’s New York, Chicago, Los Angeles and Dallas; Japan’s Tokyo and Osaka; as well as Taipei, Chengdu, Chongqing, Tianjin, Zhengzhou, Nanjing, Changchun and Shenyang.
.
RedigerTNT Express wins contract from Lufthansa Bombardier Aviation Services
TNT Express has been awarded a contract from Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS) to transport mission-critical aircraft parts in Germany.
.
As part of the deal, TNT Express collects the parts from Bombardier’s warehouse in Groß-Gerau late in the evening (between 10 and 11 p.m.) and delivers them to LBAS’ aircraft maintenance engineers and mechanics in Berlin Schoenefeld Airport the next morning before 6 a.m.

These employees service, repair and overhaul Bombardier® Business Jets. They start their working day at 6 a.m. The consistent and timely delivery of aircraft spare parts to them is critical to prevent the occurrence of costly “Aircraft on Ground" (AOG) situations, a term in aviation maintenance indicating that a problem is serious enough to prevent an aircraft from flying.

TNT Express has been selected for its ability to make late collections and direct, daily road deliveries to LBAS employees in Berlin Schoenefeld Airport. LBAS wanted to be able to place orders late in the day.

The service provided by TNT Express includes the simultaneous handling of various weights and sizes, from parcels to pallets, including materials qualifying as “dangerous goods.” To meet LBAS’ request for proposal, TNT Express offered a combination of special services, time critical services and direct deliveries.
.
Rediger.www.scangl.comScan Global Logistics åpner nytt kontor i Bergen
Vi har gleden av å kunne informere, at vi pr. 1.juli åpner vårt andre kontor i Norge, nemlig i Bergen.
.


Vi starter opp med et meget kvalifisert team, som besitter mange års erfaring innen for de tradisjonelle markedene i Bergen, Olje & Gass, Maritim Industri og Ships Spares Management.

Services og Kompetanse:

 • Flyfrakt
 • Sjøfrakt
 • 24/7
 • Bilfrakt
 • Mange års erfaring innen O&G, Maritim samt Ships Spares    Management

Kontaktpersoner i Bergen:

- Helge Baldersheim
- Liv Marion Storheim
- Jan Erik Johansen

Adresse i Bergen:

Scan Global Logistics
Espehaugen 47
5258 Blomsterdalen
Telefon: +47 5561 3840
A.O.H vakt: +47 9959 4990
E-mail: Bergen@scangl.com

Norsk HQ i Oslo:

Scan Global Logistics
Næringsparkveien 4
2050 Jessheim
Phone: +47 6394 2470
E-mail: Oslo@scangl.com

Joachim Wildner
Managning Director, SGL Norge

Scan Global Logistics er en internasjonal transport og logistikk virksomhet med medarbeidere og partnere i hele verden. Vi er førende på det nordiske markedet, videre opererer vi globalt både med egne kontorer i mer enn 20 land og med et verdensomspennende partner nettverk.

Du finner oss der du har bruk for oss! Vi har gjennom mer enn 30 år utviklet en fleksibel organisasjon, som tilbyr personlig service og rådgivning, samt at vi skreddersyr logistikkløsninger til hver enkel kunde.

Våre IT-systemer kan håndtere hele spekteret innen Supply Chain Management, enten du har behov for transport fra A til B eller en mer kompleks logistikkløsning. Det er vår oppgave å sørge for, at du og dine kunder alltid er et skritt foran.

.
RedigerCargolux considering Chinese feeder airline JV
Cargolux is considering a joint-venture cargo airline based at its new China hub at Zhengzhou Airport, in partnership with its Henan government stakeholder, to capture growing e-commerce volumes and feed traffic from around China and the region, according to an article in the Journal of Commerce.
.
Speaking at last week’s Transport Logistic show in Shanghai, the carrier’s new president and CEO Dirk Reich told the JOC that Cargolux was looking at the possibility of bringing in a feeder carrier over the next two years, saying that a potential new airline would focus on China and intra-Asia cargo.

“The fastest-growing business is being driven by e-commerce, and the joint venture could fly these e-commerce volumes out of China and Asia and even to Africa,” he said.

Henan Civil Aviation and Investment Co (HNCA) bought a 35% stake in Cargolux in a deal that was finalised earlier this year and sees the all-cargo carrier adopting a dual-hub strategy between its Luxembourg home base and Zhengzhou in Henan province.

Cargolux launched twice-weekly services to Zhengzhou earlier this month, planning to increase this to four weekly services from July, while a further two weekly frequencies will be added from September this year.

However, it plans to expand these Zhengzhou services further as part of the agreement with HCNA.

Reich told JOC he hoped to have daily flights by the end of this year, increasing to “three times daily by the end of 2015, and be carrying 200,000 tonnes a year in and out of Zhengzhou by 2016”.

Zhengzhou was the fastest-growing cargo airport in China last year, with volumes rising 69%, year on year, to 255,000 tonnes. It has also been earmarked as an air cargo and logistics hub as part of Beijing’s national development plans for the central region.

However, some cargo executives question whether the city can support such a high level of cargo uplift planned by Cargolux. Zhengzhou is home to Foxconn’s iPhone plant, and some other electronics manufacturers, and is already served with freighters from Cargolux, Cathay Pacific and AirBridgeCargo (ABC).
.
RedigerDHL and Airbus sign contract for delivery of components
DHL Global Forwarding, the air and ocean freight specialist within Deutsche Post DHL, has signed a contract with aircraft manufacturer Airbus to provide transportation of A319, A320 and A321 aircraft components and general cargo from the Airbus production site in Hamburg, Germany, to Airbus' final assembly line in Mobile, Alabama.
DHL will provide a multimodal transport solution with air, ocean and road freight services beginning in 2015.

"The ocean and air freight transportation of sensitive aircraft parts demands special considerations such as safety clearance on ocean freighters, flatness of the ground and limited acceleration forces. We're delighted that Airbus decided to entrust us with this task. This contract win further highlights our experience in heavyweight cargo transportations and multimodal transport solutions within complex supply chains", says Volker Oesau, CEO Middle Europe, DHL Global Forwarding.

Due to the sensitivity of the aircraft components, the transportation process is challenging. The parts will be fixed on specifically designed transport racks., abrupt movements need to be avoided and a flat surface should be considered at all times as well.

The agreement between Airbus and DHL comprises general cargo, which will be shipped via air and ocean, and major aircraft components including rear fuselage, forward fuselage, wings, and the vertical as well as horizontal tail plane. The major components will be shipped via coaster from the Airbus site in Hamburg to Bremerhaven, where they will be loaded onto container liner shipping service. After their arrival in Mobile, trucks will take care of delivery to the final assembly line at the Mobile Aeroplex at Brookley.
.
Rediger.www.bws.dkBlue Water appoints new Director for General Cargo
Blue Water Shipping, the most all-round transport and freight forwarding company in Denmark, has appointed a new director for its largest division, General Cargo
.
Soren Nielsen on the left has been appointed as new Director for Blue Water’s General Cargo division. On the right is Kim Hedegaard Sorensen, Managing Director of Blue Water.

Blue Water Shipping recently presented a record turnover for 2013 and the transport group can now present a new director for its General Cargo Division which makes up half of the company's total activities. The choice fell on Soren Nielsen who comes from a position as General Manager of Blue Water's branch offices is Odense and Lindoe.

"In connection with the recruitment, we have focused our attention one finding the absolutely best candidate within this line of business, as we wish to maintain and develop our strong position in Denmark and strengthen our global general cargo set-up.  We have experienced a great interest for this very central position in Blue Water and seen an immensely strong field of external as well as internal candidates, says Kim Hedegaard Sorensen, Blue Water Shipping's Managing Director.

Kim Hedegaard Sorensen states the reasons for the choice of an internal candidate:

"Soren Nielsen is simply the best man for the job as he brings along wide sea, air and transport experience and expertise.  Soren has 25 years of management and development experience in Blue Water and he has successfully built up our business in Funen. As a parallel to this development, he has contributed to the development across the organisation".

55-year-old Soren Nielsen looks forward to becoming part of the group management in a company that is characterized by highly motivated employees with focus on flexible solutions.
"Our General Cargo Division forms a strong basis for our entire versatile business. One of the reasons for our success is our Best in Town strategy: that we want to be present in the local area close to or clients and at the same time offer them the best transport solutions.  With our many local offices, we swim against the current of the business, but our close dialogue with the clients is a success", explains Soren Nielsen.

Blue Water has great ambitions for the ongoing development of the General Cargo Division handling transport of industrial cargo and retail goods by air, sea and road. The primary activities of the division are concentrated around import and export between Scandinavia and the rest of the world. We give high priority to the development of the activities in Norway, Sweden and Finland in particular.

"We wish to make the Nordic countries our home market and will therefore distribute our concept in this region and at the same time develop the inter-Nordic traffics. Furthermore, we have in recent years seen a great development within sea and airfreight and in the future, our focus will become more worldwide. This will include the USA where we are in the process of a major expansion of our General Cargo organisation", says Soren Nielsen, who took up his new appointment on 1 June.
.
Rediger.lufthansa-cargo.comLufthansa Cargo: All eyes on Brazil
The eyes of the whole world are eagerly focused on Brazil at the moment. Excitement is high at Lufthansa Cargo as well, with Europe’s leading cargo airline christening its fourth Boeing 777F (registration D-ALFD) “Olá Brazil”. The brand-new aircraft safely landed at the carrier’s home base Frankfurt on Thursday morning for the very first time.
.
Lufthansa Cargo is emphasising its commitment to the South American country with this greeting. The cargo airline offers a high number of freighter flights to Brazil and also uses the capacities in the bellies of passenger flights.

By investing in five brand new Boeing 777Fs as part of the “Lufthansa Cargo 2020” future programme, the cargo airline is concentrating on modernisation and innovation. Each of the “Triple Seven” freighters can carry up to 103 tonnes of cargo for more than 9,000 km, equivalent to a non-stop flight from Frankfurt to Shanghai.

 “We are delighted with the superb reliability and efficiency of the new 'Triple Seven’ aircraft”, said Dr. Karl-Rudolf Rupprecht, Board Member Operations of Lufthansa Cargo. “The B777F fleet is a world-champion when it comes to punctuality and has been a significant factor in quality enhancements achieved for our customers in recent months.”

The idea to give the aircraft the greeting “Olá Brazil” originated from the winning idea in a creative public competition held by Lufthansa Cargo to find a naming convention for its entire fleet in advance of the arrival of the first B777F in November 2013. From the more than 40,000 potential aircraft names, a jury with the involvement of the full Cargo Board opted for the central theme: “Say hello around the world”. The MD-11 freighters will also be christened with greetings in many country-specific languages over the months ahead.
.
RedigerAir freight welcomes US security reversal
The International Air Cargo Association (TIACA) has welcomed a decision by the US Transportation Security Administration (TSA) to lift the requirements for air cargo screening reports, less than a year after TIACA called for the regulation to be axed.
.
TIACA applauded what it called a move by US regulators towards “a more risk-based approach to air cargo screening, versus forensic compliance”, after the TSA announced that it will no longer require the industry to provide air cargo screening volume reporting, a requirement which TIACA had warned last autumn was putting a strain on the industry.

Doug Brittin, TIACA’s secretary general and a former senior TSA cargo manager, commented: “This will significantly relieve the reporting burden on industry, saving many labour and IT hours. All passenger carriers, and over 1,200 certified freight forwarders and shippers in the US, have been required to measure and provide these reports monthly.”

Last September, TIACA chairman Oliver Evans wrote to TSA Administrator John Pistole commending the TSA’s collaborative approach to implementing security programmes and its successful implementation of 100% mandatory screening for all cargo on passenger planes into and out of US airports.

Evans called for TSA’s screening achievement to be certified and the reporting requirement to be lifted.
“We are delighted the requirements have now been lifted,” said Evans. “This move allows industry and government to properly focus limited resources on measures that materially benefit security.”

Evans continued: “We represent all sections of the air freight supply chain and we are dedicated to continuing our close work with regulators to ensure global cargo security measures are effective and efficient, while ensuring the flow of commerce.”

Brittin said regular and on-going inspections of the industry’s cargo screening processes made the reports unnecessary, and suggested the personnel and IT resource being used to fulfil the requirement, for both government and industry, could be better deployed.

Following the 2001 terrorist attack on the World Trade Center in New York, the US government’s ‘Implementing the Recommendations of the 9/11 Commission Act’, passed in August 2007, required 100% of all cargo carried on passenger aircraft into and out of US airports to be physically screened.
.
RedigerDB Schenker intensifies presence in Africa
With a new set-up in Angola and a first branch office in Mozambique, DB Schenker Logistics is expanding its presence in Africa.
Effective June 1, 2014, former partner Bochimar, Lda has been integrated into the DB Schenker network, after nine years of a strong and growing partnership. And in Mozambique, DB Schenker has established a branch office, located in Maputo.

“In line with our growth strategy, we continue to intensify our own presence in interesting markets,” says Dr. Thomas Lieb, Chairman of the Schenker AG Board of Management and responsible for the worldwide business of DB Schenker Logistics. “We are convinced that future growth in the global economy will also come from Africa.”

In 2005, DB Schenker in Portugal was nominated as the responsible organization for all shipments to and from Angola, on a global level. In 2013, DB Schenker and Bochimar handled over 3,400 containers of ocean freight and over 1,100 tons in air freight.

“This process will fortify our presence in Angola and will guarantee innovative and cost-efficient transport and logistics solutions from one source,” says Philippe Gilbert, Regional Director Region Europe West, DB Schenker Logistics, also responsible for countries in Western Africa. “We will continue our current focus on trades between Europe and Angola, and we will certainly expand our service offering into Oil and Gas activities.”

Branches in Luanda and Lobito, and cooperation in Namibe, Soyo and Cabinda have allowed DB Schenker to create a strong national network that meets the needs of the customers. The services provided encompass Air and Ocean Freight solutions, project services, domestic land freight with own fleet and customs clearance with an onsite broker.Additionally, effective June 1, 2014 DB Schenker has established a branch office in Mozambique, located in Maputo. A regional partner agreement ended on May 31, 2014. The DB Schenker office in Mozambique is a branch office of Schenker South Africa (Pty) Ltd. It is operated independently from the South African organization and in accordance with Mozambique laws and regulations. The office in the capital city Maputo is ready to handle all in and out-bound Air and Ocean freight shipments as well as Oil and Gas projects.
.
RedigerEtihad Cargo enters world top 10
Etihad Cargo uplifted record cargo tonnages once again in April and May 2014 thanks to the airline’s continuing rapid expansion, pushing the carrier into the list of top 10 global air cargo operators, based on monthly WorldACD carrier rankings.
.
In May it recorded year-on-year growth of around 31%, with cargo flown rising to 48,900 tonnes of a month-on month increase of 9%. This followed a strong April, in which it also achieved 30% year-on-year growth.

Kevin Knight, Etihad Airways’ Chief Strategy and Planning Officer, commented: “Moving onto the list of the world’s top 10 is a great achievement and our intention is to continue building our business. The impressive figures for April and May were driven by a combination of factors, including better capacity utilisation on routes to and from the Netherlands, United States and India, more bellyhold capacity to and from Munich, New York and Chengdu, enhanced scheduling, optimised connections, and a robust charter business.”

He claimed the carrier also improved its global market share “by meeting and exceeding the needs of our customers”.

Looking ahead, he said the airline’s growth projections for the remainder of 2014 were on track.

“At the end of this month, we will take delivery of a fourth Airbus A330-200 freighter and, in the second half of 2014, have access to more bellyhold capability when 10 passenger aircraft are added to the fleet, routes to five new passenger destinations are launched, and frequencies to existing points are increased.”

Earlier this month Etihad Cargo began offering bellyhold freight capability on Etihad Airways’ new daily services to Zurich and Los Angeles. In addition, in May a new weekly maindeck freighter service linking Abu Dhabi and Entebbe commenced, a month when freighter services to Almaty, Bangalore and Beijing were also increased to three times per week.
 
.
RedigerFREJA konsernet utvider det europeiske nettverk ytterligere
Fokusering på etableringen på det europeiske stykkgodsmarkedet får enda et løft i riktig retning.
.
Det er med stor glede at vi kan informere om at FREJA Danmark, Norge og Sverige fra den 1. juli innleder samarbeid med Hellmann Worldwide Logistics i store deler av Tyskland.

Samarbeidet er en utvidelse av samarbeidet mellom de to privateide konsern, siden det i flere år har eksistert et samarbeid mellom FREJA konsernet og Hellmann East, samt FREJA Norge og Hellmann UK har samarbeidet i lengre tid.

Hellmann Worldwide Logistics omsetter globalt for 2,86 milliarder. euro (i 2013), har 11.684 ansatte fordelt på 245 avdelinger i 56 land, og hører dermed til en av de absolutt ledende aktører innenfor transport, informasjonsteknologi og logistikk. I tillegg er Hellmann Worldwide Logistics en av stifterne av System Alliance Europe.

Hellmann Worldwide Logistics Tyskland består av 45 filialer, og det nyetablerte samarbeidet vil medføre økt frekvens til og fra Tyskland for både Hellmann og FREJA konsernet.

FREJA er med sine 15 avdelinger en av de største privateide transport- og logistikkvirksomheter i Norden. Via kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland har medarbeiderne fokus på å gi kundene skreddersydde, effektive og troverdige transportløsninger.

Utvidelsen av samarbeidet mellom FREJA og Hellmann er en naturlig konsekvens av den forandring som skjer på det europeiske transport marked, hvor det er enda viktigere en tidligere at selskapenes DNA og fokusområder passer sammen.

FREJA og Hellmann ønsker i felleskap å være det privateide alternativ til de globale statsselskaper, hvor fokusering på nærhet, dialog og verdiskapelse for kundene har høyeste prioritet.
.
RedigerNytt post- og logistikksenter i Trondheim legges til Torgård
Posten Norge har inngått avtale om å kjøpe tomt for bygging av et nytt post-og logistikksenter på Torgård sør for Trondheim sentrum.
.
Posten og Bring vil samle all sin post-og logistikkvirksomhet i Trondheim på Torgård. Totalt vil ca 470 medarbeidere få sin arbeidsplass der. Det nye logistikksenteret vil stå ferdig i løpet av 2016, og vil erstatte Postens terminal på Sluppen, samt Brings tre terminaler på Brattøra.

- Vi samler virksomheten i Trondheim for å øke konkurransekraften. Vi vil utnytte stordriftsfordeler og bli mer effektive med alt på ett sted, sier konserndirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge. Det nye post- og logistikksenteret vil bli det største i Norge for samproduksjon både av brev, pakker, gods og termo.

Følgende tjenesteområder vil bli samlet på det nye logistikksenteret:
 • Brevproduksjon
 • Pakke- og godsvirksomhet (innland og utland)
 • Termovirksomhet
 • Lagervirksomhet
.
RedigerSkanTrans-PSL etablerer seg i Norge sammen med Andersen & Mørck
Etter 25 år med daglig trafikk fra Storbritannia og Irland, har SkanTrans i samarbeid med Andersen & Mørck valgt å styrke sin posisjon i Norge fra 1. august 2014.
.
Etableringen av SkanTrans i Norge skal være med på å sikre at eksisterende og nye kunder får topp service fra motiverte medarbeidere.

SkanTrans ble etablert i Norge i 2014 og eies av tre partnere med lange tradisjoner innen transport og spedisjon.

De tre eierene er:

Andersen & Mørck. En av Norges mest tradisjonsrike bedrifter med røtter tilbake til 1859. Firmaet har hovedkontor i Fredrikstad og et kontor i Halden/Svinesund som tar seg av grensefortolling og lokal spedisjon.

SkanTrans-PSL har hovedkontor i Maldon, Essex, England og er en del av THE PSL GROUP. Firmet ble etablert i 1990 av PSL sammen med agentene i Danmark, Sverige, Finland og Norge. SkanTrans-PSL har fra første stund vært en ledende speditør med Storbritannia – Norge som spesialfelt.

SkanTrans Ireland så dagens lys i 2001. Firmaet holder til i Dublin og har hatt stor suksess som nisjespeditør for små og mellomstore bedrifter på den grønne øya.

SkanTrans leverer komplette logistikkløsninger med fokus på kundens behov. Våre medarbeidere er topp motiverte og følger opp hvert enkelt oppdrag fra begynnelse til slutt. Som kunde hos SkanTrans og Andersen & Mørck er du sikret ypperlig service!
.
RedigerThe P3 Network will not be implemented following decision by the Ministry of Commerce (MOFCOM) in China
Today, the Chinese Ministry of Commerce (MOFCOM) announced that they have not approved the P3 Network (P3). P3 was a long-term operational vessel sharing agreement proposed by MSC, CMA CGM, and Maersk Line. The MOFCOM’s decision follows a review under China's merger control rules.
.
The P3 partners take note of and respect MOFCOM’s decision. Subsequently, the partners have agreed to stop the preparatory work on the P3 Network and the P3 Network as initially planned will not come into existence.

“In Maersk Line we have worked hard to address the Chinese questions and concerns. So of course it is a disappointment. P3 would have provided Maersk Line with a more efficient network and our customers with a better product. We are committed to continuing to be cost competitive and offer reliable services,” says Vincent Clerc, Chief Trade and Marketing Officer, Maersk Line.

Maersk Line has served China with reliable liner shipping for more than 80 years and remains dedicated to cooperate closely with the Chinese authorities and serve our customers.

“The decision does come as a surprise to us, of course, as the partners have worked hard to address all the regulators’ concerns. The P3 alliance would have enabled Maersk Line to make further reductions in cost and CO2 emissions and not least improve its services to its customers with a more efficient vessel network. Nevertheless, I’m quite confident Maersk Line will accomplish those improvements anyway. It has delivered on those improvements over the last five quarters in the absence of P3 and I’m confident it will continue to do so,” says Group CEO Nils S. Andersen.

The lack of implementation of the P3 Network will have no material impact on the Maersk Group’s expected result for 2014.
 
About P3
 
On 18 June 2013, Maersk Line, MSC Mediterranean Shipping Company S.A. and CMA CGM announced their intention to establish a long-term operational vessel sharing agreement on the East – West trades, called the P3 Network (P3). The overall aim with P3 was to make container liner shipping more efficient and improve service quality for the shippers due to more frequent and reliable services.

P3 was intended to be an operational, not a commercial, cooperation.

On 24 March 2014, the U.S. Federal Maritime Commission (FMC) decided to allow the P3 Network agreement to become effective in the US, and on 3 June 2014, the European Commission informed the P3 partners that it had decided not to open an antitrust investigation into P3 and had closed its file.

P3 was scheduled to start operations in the autumn of 2014.
.
RedigerPosten Norge styrker e-handelstilbudet i Sverige
Posten og Bring kjøper svenske Smartpak, en del av Bussgods. Med dette oppkjøpet får Brings kunder tilgang til 600 nye utleveringssteder for pakker til privatpersoner i Sverige.
Posten og Bring bygger offensivt videre posisjonen som en av Nordens ledende logistikkpartnere. Oppkjøpet av Smartpak styrker Brings tilbud til e-handelsbedrifter. Hovedsakelig gjelder det større pakker på 20-30 kg som private mottagere henter selv.

– E-handelen er en av de sterkest voksende delene av logistikkmarkedet i Norden, med mye grenseoverskridende handel. Kjøpet av Smartpak vil gi våre kunder et enda mer attraktivt nordisk tilbud hos Bring, sier Dag Mejdell, konsernsjef i Posten Norge AS.

– Oppkjøpet er et ledd i å styrke Brings «hentekanal» for privatpersoner. Det kompletterer dagens tilbud med mindre pakker og hjemlevering av større forsendelser. For eksempel kan vi nå også tilby levering av barnevogner, sykler og dekk til forbrukere over hele Sverige, sier Mejdell.

Bring tok over Smartpak 16. juni. Nå starter arbeidet med å samordne virksomhetene.
.
RedigerKostnadsindeks for lastebiltransport, mai 2014
Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport gjekk opp 0,9 prosent frå april til mai 2014. Dei siste tolv månadene har dei totale kostnadene stige med 3,1 prosent.
.
Ferje- og bomkostnadene auka 1,8 prosent den siste månaden. Dei siste tolv månadene har ferje- og bomkostnadene stige med 8,2 prosent.

Auka dieselprisar
Prisutviklinga på diesel førte til at drivstoffindeksen gjekk opp 1,5 prosent frå april til mai 2014. Dei siste tolv månadene auka drivstoffindeksen med 2,5 prosent.

Auke i løn og sosiale kostnader
Lønsindeksen gjekk opp med 1,0 prosent frå april til mai 2014. Dei siste tolv månadene har lønsveksten innanfor lastebiltransport vore på 3,2 prosent.

Høgare kapitalkostnader
Kapitalkostnadsindeksen auka med 1,0 prosent den siste månaden. Frå mai 2013 til mai 2014 gjekk kapitalkostnadsindeksen opp 2,8 prosent.

Auka administrasjonskostnader
Administrasjonskostnadene auka 0,3 prosent frå april til mai 2014. Dei siste tolv månadene har dei totale kostnadene stige med 2,6 prosent.

Høgare reparasjons- og servicekostnader
Delindeksen for reparasjons- og servicekostnader gjekk opp 0,2 prosent den siste månaden. Frå mai 2013 til mai 2014 auka reparasjons- og servicekostnadene med 4,1 prosent.
.
Rediger- Trafikkfarlige vogntog skal holdes tilbake
- Vi har sett et behov for å justere regelverket slik at myndighetene får utvidet retten til å holde tilbake tunge kjøretøy. Nå foreslår vi at også Statens vegvesen og tollmyndighetene, i tillegg til politiet, får en rett til å holde tilbake tunge kjøretøy. Dette kan skje uavhengig av om bot eller gebyr er godtatt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
.
Det er Vegdirektoratet som sender ut høringsforslaget, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Forslaget inneholder også en endring som klargjør hjemmelen for bruk av sikringsmidler, som for eksempel hjullås. Formålet er å effektivisere myndighetenes tilbakeholdsrett.

- Erfaringene viser at mange førere som blir ilagt bøter, ikke gjør opp for seg i ettertid, og brudd på vegtrafikklovgivningen blir derfor uten konsekvenser. Det nye forslaget vil bidra til å rette på dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Når kan myndighetene holde tilbake kjøretøy?
 • I forslaget heter det at hvis en motorvognkjører ilegges eller antas å ville ilegges straff eller gebyr for overtredelse av bestemmelser etter vegtrafikkloven, kan politiet, Statens vegvesen og tollmyndigheter holde tilbake kjøretøy inntil bot, gebyr og eventuelle omkostninger er betalt.
 • Kjøretøy skal holdes tilbake når aktuelle myndigheter ser det nødvendig, for å sikre betaling.
.
RedigerSamferdselsdepartementets høringsbrev av 13. juni 2014 med vedlagt høringsnotatObligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy
- Regjeringen vil innføre krav om obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy. Dette er en del av en større bompengereform som også forsterker regjeringens satsing for tryggere og ryddigere forhold innen vegtransport. Vi bidrar til konkurranse på mer like vilkår mellom norsk og utenlandsk transportnæring.
.
Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag sender på høring et forslag til en ny forskrift med påbud om bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner, det vil si bompengebrikke for tunge kjøretøy. Ordningen skal ikke omfatte fritidskjøretøy til privat bruk.

- I mange år har lastebilnæringen selv etterlyst en løsning med obligatorisk brikke, for å sikre ryddigere konkurranseforhold mellom norske og utenlandske vogntog på norske veger. Useriøse aktører kan få en betydelig konkurransefordel når de ikke betaler sine bøter eller bomregninger. Det ødelegger for seriøse aktører i transportbransjen. Det vil vi nå løse.

- Med denne løsningen får vi en mer effektiv innkreving av bompengegjeld fra utenlandske transportører og samtidig lavere og drifts- og administrasjonskostnader for bompengeselskapene generelt. Mer av bompengene kan derfor gå direkte til nedbetaling av bompengeselskapenes gjeld og til tiltak på vegene, sier samferdselsministeren.

Næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo

Den foreslåtte forskriften skal omfatte all trafikk med norske og utenlandske næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo på hele det norske offentlige vegnettet. Påbudet er rettet inn mot tunge kjøretøy som blir brukt i næringsvirksomhet og vil gjelde motorvogner som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune eller som på annen måte brukes i næringsvirksomhet. Unntak vil gjelde for fritidskjøretøy til privat bruk og enkelte bestemte kjøretøy som normalt ikke brukes på det offentlige vegnettet, traktorer, motorredskaper og noen av forsvarets kjøretøy. Dessuten foreslås det at NATO-kjøretøy skal være unntatt fra påbudet.

Høringsfristen for den foreslåtte forskriften er 4. september i år. I tillegg til den offentlige høringen i Norge, må saken sendes på EØS-høring med tre måneders frist. Dette vil foregå parallelt med den offentlige høringen i Norge.

Samferdselsdepartementet legger opp til at ordningen med obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy skal settes i verk fra 1. januar 2015, så langt dette er mulig.

Mer effektiv innkreving – og konkurranse på like vilkår

- Obligatorisk bompengebrikke fører til at flere gjør opp for seg. Det blir blant annet lettere å kreve inn bompenger fra utenlandske trafikanter. I dag er det ofte svært tungvint og kostbart å kreve inn bompenger fra utenlandske kjøretøy uten bompengebrikke, blant annet fordi det er vanskelig å få rask tilgang til opplysninger i utenlandske motorvognregistre. I en del tilfeller fører dette til at enkelte utenlandske tungtransportører unnlater å betale bompenger, og dermed får lavere driftskostnader enn norsk transportnæring. Dette vrir konkurranseforholdene på en måte som er uheldig for norske transportører, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Krav til bompengebrikken

I den nye forskriften blir det krav om at bompengebrikken som benyttes skal være godkjent for bruk i hele Norge og gjennom en gyldig avtale være tilknyttet norsk eller utenlandsk utsteder av brikker. Avtale kan inngås med et norsk eller utenlandsk bompengeselskap som er knyttet til AutoPASS- eller EasyGo-samarbeidet. Trafikanter som allerede har tegnet slik avtale og utstyrt motorvognen med brikke, trenger ikke å foreta seg noe. Vegdirektoratet vil gå ut med nærmere informasjon om ordningen og om hvordan trafikanter kan skaffe seg bompengebrikken i forkant av ikrafttredelsen.
  
Statens vegvesen, politiet og Tollvesenet skal kontrollere

Samferdselsdepartementet legger opp til at kontroll av bruk av obligatorisk bompengebrikke skal inngå som en del av Statens vegvesens og politiets kontroll av trafikk med tunge kjøretøy.

I tillegg foreslår departementet at også Tollvesenet får myndighet til å kontrollere og gi påbud som gjelder overholdelse av kravet til bruk av brikke. Tollvesenet vil dermed få en ny kontrolloppgave knyttet til trafikk med tunge kjøretøy. I dag har Tollvesenet myndighet til å foreta kontroll som omfatter krav til mønsterdybde i dekk, krav til vinterdekk og plikten til å medbringe kjettinger for motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kilo.

Forslaget til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet innholder også bestemmelser om gebyr ved overtredelse av påbudet om bruk av bompengebrikke.
.
RedigerFra 1. juli kan du kjøre selvbalanserende kjøretøy i Norge
- Jeg er veldig glad for at vi nå får dette på plass. Selvbalanserende kjøretøy vil være til glede og nytte for mange, både for turistnæringer og arbeidsplasser med lange avstander sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud.
.
I statsråd i dag er det fastsatt en rekke regelverksendringer som fører til at selvbalanserende kjøretøy blir lovlig i Norge. Regelverksendringene trer i kraft 1. juli i år.

Tekniske krav
Kjøretøyet skal ha en maksimal hastighet på 20 kilometer i timen. Bredden skal ikke være over 85 cm og vekten ikke over 70 kilo.

Kjøretøyet skal være utstyrt med frontlys, baklys og reflekser. Det stilles også krav til bremsekraft. Kjøretøyet skal i tillegg ha signalhorn eller signalklokke, tilsvarende det som brukes på sykkel. Det vil ikke være krav om bruk av hjelm. Det vil heller ikke stilles krav om obligatorisk opplæring.

- Jeg vil oppfordre folk til å bruke hjelm, kjøre forsiktig og ta hensyn til andre trafikanter, sier statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

Aldersgrense og registrering
Det innføres 16 års aldersgrense for å kjøre selvbalanserende kjøretøy, men ikke krav om registrering eller egen forsikring.

Hvor kan du kjøre med selvbalanserende kjøretøy?
Selvbalanserende kjøretøy kan brukes på samme arealer som er tillatt for sykkel, det vil si på fortau, sykkelfelt, gangfelt og på høyre side i vegbanen. Det vil ikke være lov å bruke kjøretøyet på veger med fartsgrense over 60 kilometer i timen. Det vil heller ikke være lov å bruke kjøretøyet i utmark og på vann som er isbelagte.

Sanksjon
Hvis du blir tatt for å kjøre med selvbalanserende kjøretøy på veger hvor fartsgrensen er over 60 km/t, vil satsen på forelegget være 2000 kroner. Brudd på andre trafikkregler fører til et forenklet forelegg, med halv sats. Satsene for slike overtredelser varierer i størrelse.

Hva er et selvbalanserende kjøretøy?
Kjøretøyet skal ha én aksel som har en selvbalanserende teknologi som sørger for at føreren holder balansen forover og bakover. Det finnes en rekke ulike elektriske kjøretøy som ikke er selvbalanserende, som for eksempel elektriske sparkesykler og små elektriske mopeder. Regelendringene gjelder ikke disse kjøretøyene og heller ikke elektriske hjelpemidler for funksjonshemmede.
.
RedigerPosten Norge kjøper Kirkestuen Transport
Posten Norge kjøper Kirkestuen Transport AS i Lom. Med dette styrker Bring sin markedsposisjon i Gudbrandsdalen og rundt Mjøsbyene.
.
Kirkestuen Transport har 70 ansatte med hovedkontor i Lom og terminaler på Otta og Rudshøgda. Bedriften er kåret som «Årets bedrift i Nord-Gudbrandsdalen» for 2014.

- Kirkestuen er en solid transportvirksomhet som vil gi Bring en sterkere markedsposisjon i Hedmark og Oppland. Kjøpet vil bidra til at våre kunder får et enda bedre distribusjonstilbud rundt Mjøsa og åpne for flere direkteruter til og fra området, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Kirkestuen Transport har virksomhet innenfor fire områder:
 • Termotransport primært innen linjetrafikk på Østlandet.
 • Distribusjon av stykkgods fra terminaler over hele Oppland og Hedmark. Benyttes som underleverandør av Bring.
 • Rutenett med ekspress/nattdistribusjon med levering innen kl. 0700 og høy servicegrad.
 • Ekspresstjenester gjennom oppkjøp av Fåvang Varetaxi.
Eier og daglig leder Geir Inge Kirkestuen forsetter i selskapet som daglig leder i Bring Gudbrandsdalen.

-Transport- og logistikkbransjen er under sterk konkurranse og prispress, noe den vil være i lang tid framover. Vi er i en størrelse der vi er for små til å være stor og for stor til å være små. Derfor er det å kunne komme inn i et større system og nettverk som Posten/ Bring er, veldig positivt både for oss og våre kunder. Vi vil kunne gi kundene i innlandet et langt større og bedre tilbud. På denne måten bygger vi videre på det vi har bygd opp gjennom mange år, ikke minst sikre viktige arbeidsplasser innenfor bransjen, sier Geir Inge Kirkestuen.
.
RedigerAir freight prices set for flat year
Global air freight prices appear to have stabilised but remain low by historical levels and show little prospect of increasing this year, according to the latest analysis by The International Air Transport Association (IATA).
.
IATA’s Q2 E-Cargo Chartbook said consumers in Europe and the US were becoming increasingly more confident, which had supported growth in demand for air-freighted commodities such as semi-conductors. In China, it said consumer confidence remained stable, “but in Europe and the US, there have been solid improvements over recent months. And although there has been a decline in capital expenditure intentions of Japanese companies, there has been a solid increase in the UK.”

However, recent developments in the demand environment suggest that growth could weaken in months ahead, the report suggested. It said business confidence had flattened in recent months and world trade growth had started to slow. Meanwhile, jet fuel prices – which determine a significant element of overall air freight costs – have been stable, but remain high at about $120 per barrel, and yields are down on a year ago, continuing to put on strain on the financial performance of airlines, IATA observed.

As new aircraft deliveries come into service this year, IATA said there could be further downward pressure on yields. Cargo heads of IATA member airlines surveyed in April expected yields to remain stable during the year ahead, and while they anticipate volumes to increase, rates of growth have been downgraded.

Although the economic outlook for 2014 remains improved on 2013, IATA said the rate of expected growth had been revised down slightly, largely due to slowdown of emerging markets. Traffic volumes are showing solid improvement on a year ago, but there has been little further progress over recent months, while ggrowth ahead could be dampened by trends in production that suggest a shift toward domestic activity.

The report said freight load factors and aircraft utilisation rates had both moderated over recent months, reflecting the slowdown in improvements in demand. Pressure on aircraft utilisation remains “and could intensify, with new aircraft deliveries set to expand the existing wide-body fleet by almost 8% in 2014”, the report warned.

It described air freight rates as “stable” but said they continued to show contraction on a year ago. By contrast, the decline in sea freight rates appeared to be accelerating again, and levels are significantly down on a year ago, IATA observed.

The report concluded that air freight yields “appear to have stabilised, but remain weak with no further improvement in load factors over recent months”.
.
RedigerRegjeringen har bestemt seg for E39-trasé
Regjeringa har fastsett at alternativet ”Indre trasé” skal leggjast til grunn for vidare planlegging av E39-utbygging på strekninga frå Skei i Jølster i Sogn og Fjordane til Volda i Møre og Romsdal.
.
- Med dette har vi tatt nok eit viktig steg for å sikre god framdrift i arbeidet med ferjefri E39. I desember i fjor fastsette vi at ”Midtre line” skal leggjast til grunn for framtidig E39 mellom Aksdal i Rogaland og Bergen i Hordaland, noko som vil seie at E39 skal krysse Bjørnefjorden med bru mellom Tysnes og Os. I april i år fastsette vi så  hovudløysing for planlegging av framtidig utbygging av E39 på strekninga Volda – Valsøya i Møre og Romsdal, med ferjefri  kryssing av Storfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- For regjeringa er det svært viktig å få god framdrift i arbeidet med ferjefri E39. Vi lovde rask avklaring av traséval. Det er viktig for å gi klare signal om kvar ein skal planleggje vidare for ny veg, men også for dei områda der ein no får frigitt bandlagt areal som dermed kan disponerast til andre føremål. No er det opp til lokale styresmakter å posisjonere traséane inn mot neste Nasjonal transportplan 2018-2027.

- Dette har vore eit omfattande arbeid. Vi har brukt nødvendig tid til å samle eit breidast mogleg avgjerdsgrunnlag. Fleire nye utgreiingar er gjennomførte, og vi har hatt ei rekkje møte med lokale styresmakter. Eg har sjølv vore på synfaring på dei to alternative traséane og hatt møte med fylkesordførarar, ordførarar, folk og næringsliv. Frå alle har eg fått klare meldingar om kor viktig denne vegen er, seier samferdselsministeren.

- Med denne avgjerda er vi eitt steg nærmare ein ferjefri E39. Det er eit stort lokalt engasjement i denne saka, med gode argument for begge traséar, og avgjerda er blitt grundig diskutert i regjeringa. Det har vore viktig for regjeringa å ta ei avgjerd no, slik at vi kan halde oppe tempoet i arbeidet med ein ferjefri E39, seier statsminister Erna Solberg.

”Indre trasé”: Har lågare  investeringskostnader 
Atlernativet ”Indre trase” omfattar tunnel under Utvikfjellet, innkorting i Stryn og bru over Nordfjorden til Svarstad og så Kvivsvegen vidare til Volda. Strekninga blir 87 kilometer lang og får ei reisetid på om lag 65 minutt.

Indre trasé  er rekna å koste om lag 5,8 milliardar 2013-kroner. Dette er vesentleg lågare investeringskostnader enn ”Midtre Alternativ”, det vil seie bru Anda – Lote (i staden for dagens ferjesamband), veg gjennom Stigedalen og bru over Austefjorden i Volda. Indre trasé kjem også betre ut samfunnsøkonomisk enn ein variant av Midtre alternativ med bru over Voldafjorden, det vil seie ei løysing som er peikt på frå lokalt hald.

Med val av Indre trasé kan ein få nytte av dei investeringane som alt er gjorde på Kvivsvegen og ved Hjartåberga. Dette alternativet er dessutan fleksibelt og legg godt til rette for etappevis utbygging.

Samferdselsdepartementet legg til grunn at E39 vil gå over Anda – Lothe fram til ny bruløysing er på plass i Indre trasé.

Prioritering av tiltak på strekninga Skei i Jølster – Volda vil bli vurdert nærmare i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027.
.
RedigerMaersk Line and P3 partners receive European Commission affirmation
The P3 Network – the long-term operational vessel sharing agreement proposed by MSC, CMA CGM, and Maersk Line is subject to regulatory review in jurisdictions in North America, Europe and Asia.
.
In the European Union (EU), the P3 Network was required to conduct a self-assessment. Since its conclusion, the P3 partners have been in voluntary discussions with the European Commission to confirm the P3 partners’ view of P3 being in compliance with EU competition law.
 
 On 3 June 2014, the European Commission informed the P3 partners that the Commission will not open proceedings in connection with P3. The Commission will follow P3 to ensure it remains in compliance with EU competition law.
 
“In our self-assessment we concluded that the P3 Network is in compliance with the competition law in the European Union. We are pleased with the Commission’s communication and that they have decided to not open proceedings. We will now continue our close cooperation with competition and maritime authorities in amongst others China and South Korea to obtain their approvals.” says Vincent Clerc, Chief Trade and Marketing Officer, Maersk Line.
 
On 24 March 2014, the U.S. Federal Maritime Commission (FMC) decided to allow the P3 Network agreement to become effective in the US.
 
About P3
On 18 June 2013, Maersk Line, MSC Mediterranean Shipping Company S.A. and CMA CGM announced their intention to establish a long-term operational vessel sharing agreement on the East – West trades, called the P3 Network (P3). The overall aim with P3 is to make container liner shipping more efficient and improve service quality for the shippers - our customers - due to more frequent and reliable services.

P3 benefits include:
 • Operational efficiencies due to improved port productivity, network optimization and cargo consolidation
 • More direct services due to more port pair connections
 • Increased flexibility due to the combined capacity of P3 making it easier to increase or move capacity to meet short-term, sudden changes in demand
 • Cost savings and environmental benefits
 
P3 will operate a capacity of 2.6 million TEU on three trade lanes: Asia – Europe, Trans-Pacific and Trans-Atlantic.
 
P3 will be an operational, not a commercial, cooperation. The P3 Network vessels will be operated independently by an independent vessel operating centre. The three partners will remain competitors with fully independent sales, marketing and customer service functions and pricing policies. Subject to the receipt of all relevant regulatory clearances (and the fulfilment of other conditions for completion), P3 is scheduled to start operations in the autumn of 2014.
.
Rediger.Les søknaden herVil ha nasjonal nett for modulvogntog
NHO Logistikk og Transport har søkt samferdselsdepartementet om et nasjonal rutenett for modulvogntog.
.
Nettet vil øke effektiviteten for godsfremføring, redusere utslipp til fra vegtrafikken, redusere transportkostnadene pr fraktet tonn og øke næringslivets konkurranseevne.

I tillegg kan et nett i Nord Norge være en delvis kompensasjon for bortfall av fritak for arbeidsgiveravgift fra 1.7. Kartet kan du se her. http://www.nyhetsgrafikk.no/demo/kart%20med%20knapp/grafikk.html

Kontaktperson
Erling Sæther | Tlf.: 90 10 84 44 | erling.saether@nholt.no
.
RedigerRecognition at the Air Cargo News annual presentations
DB Schenker declared best airfreight forwarder in the Air Cargo News annual presentations.
DB Schenker again has been recognised for its ongoing service quality and substantial investment in the air cargo industry at a prestigious annual awards event. The global integrated logistics provider has been declared best airfreight forwarder in the Air Cargo News annual Cargo Airline of the Year presentations, as already last year. The competition is in its 31st year and rewards service excellence across all parts of the air cargo industry.

"Service excellence, including reliability and sustainable performance, are the hallmarks of our winners. DB Schenker is continuing to set new trends and initiatives in all world markets," says Nigel Tomkins, managing director of Air Cargo News. "In all regions of the world, competition between rival cargo players is becoming fierce and this is driving up quality standards, even during difficult economic conditions," he adds.

"Quality and customer service is priority #1 for DB Schenker. Together with all other success measures this shall result in delighted customers. We are honoured and proud to be recognised by the readers of Air Cargo News give us their trust, again,” said Heiner Murmann, Member of the Board of Management of Schenker AG and responsible for global Air and Ocean Freight. "We see this as our obligation to continue our efforts, to further concentrate on our customers’ needs and delivering excellent service."
.
RedigerSmugla 21 kilo hasj
Kongsvingertollarane stoppa ein tysk registrert bil for tollkontroll på E-16 ved Nordsenga i Hedmark om ettermiddagen 9. mai. Den 36 år bulgararen som køyrde bilen sa at han var på veg til Oslo for å kjøpe brukte lastebilar og asfaltmaskinar. Han hadde tenkt å vere i Noreg ei veke. I bilen var det òg ei 47 år gamal bulgarsk kvinne.
.
Foto: Tollvesenet

Tollarane mistenkte at noko anna enn innkjøp låg bak turen til Noreg. Dei tok difor med seg bilen til nærare tollkontroll ved Magnormoen kontrollstasjon.

Narkotikahund markerte
Narkotikahunden Lottie søkte på bilen og hunden markerte for funn av narkotika på golvet framfor i bilen. Tollarane fann raskt ut at bilen var utstyrt med eit rom under golvet og at det låg fleire pakker i rommet. Tollarane fann i alt 10,3 kilo hasj her. I ein ny kontroll av bilen nokre dagar etter fann tollarane 10,8 kilo hasj under ei luke bak i bilen. Totalt fann tollarane 21 kilo hasj i den tysk registrerte bilen.

Hedmark politidistrikt vart varsla om tollbeslaget og tok over dei to mistenkte, narkotikaen og den vidare handsaminga av smuglinga. Tollvesenet ber om at staten tek over bilen då den er konstruert for smugling.
.
Rediger.www.bws.dkBlue Water leverer rekordomsetning
2013-regnskapet hos Blue Water Shipping byr på omsetningsrekord via suksessfull vekst i ett sterkt presset marked. Det er gjort store investeringer i oppkjøp, nye kontorer, flere medarbeidere og nye IT-systemer.
.
Kim Hedegaard Sørensen (foto), Group adm. direktør for Blue Water Shipping:
 
 
Blue Water Shipping sin markante vekst i 2013 har gitt oss større og sterkere organisasjon, det gir selskapet mulighet til å tilby kundene enda bedre service og fleksibilitet.

Virksomheten har de siste tre-fire årene opplevet en stor utvikling overalt i organisasjonen, og den positive utviklingen fortsatte i 2013, hvor vi utvidet med 10 nye kontorer – blant annet gjennom flere oppkjøp.
 
-Kundene setter pris på vår service og kvalitet, og det betyr at vi igjen har vunnet markedsandeler og har vokst mer enn markedet generelt. Vi har en sunn og veldrevet bedrift, hvor alle forretningsområder leverer fine resultater, vi har samlet levert en rekordomsetning på nesten 4,5 mia.kroner i 2013.

Omsetning på nesten 4,5 mia. Kroner.

Adm. Direktør er godt fornøyd med omsetningen på 4,483 mia. kr. – en stigning på 348 mio. kr. eller 8,4 % i forhold til 2012. Resultatet for 2013 ga ett overskudd på 35 mio. kr., som er noe mindre enn rekordoverskuddet i 2012 på 85 mio. kr.

Det er selvfølgelig ikke et tilfredsstillende resultat, da det er under hva vi hadde budsjettert. Det er til gjengjeld det eneste parameteret vi ikke er tilfreds med i 2013. Etablering av nye kontorer, oppkjøp av tre virksomheter, samt investering i nye eiendommer i Esbjerg Havn, har hatt betydning for bunnlinjen, da deler av dette ikke var budsjettert. Vi er dog meget godt fornøyd med at vi allikevel valgte å foreta disse investeringene. De er, både på kort og lang sikt, gode investeringer, som styrker Blue water, og de vil medvirke til å realisere våre langsiktige strategier, fortsetter Kim Hedegaard Sørensen.

Han presiserer deretter at det er skapt et sterkt fundament til å bygge videre og utvikle bedriften, da nettverket av kontorer er større.

Bredden av aktiviteter er øket, slik at Blue water nå kan tilby kundene enda flere kvalitetsløsninger innen transport og logistikk. En av Blue Water sine strategier er å være tett på kundene.

Tett på kundene

- Vi vil også de kommende årene fastholde på vår lokale tilstedeværelse, tett på kundene, slik at vi kan gi de optimale transportløsninger, det betyr at det vil stadig komme flere nye lokasjoner. Vi forventer å se en høyere vekst i år enn våre konkurrenters, som igjen betyr at vi vil vinne markedsandeler, sier Kim Hedegaard Sørensen.

Han opplyser dessuten at de økonomiske forventningene for 2014 er å styrke resultatet gjennom bedre inntjening i driften, og en konsolidering av firmaets gode posisjon.

Langsiktige løsninger

Blue Water sin styreformann og grunnlegger Kurt Skov påpeker at resultatet for 2013 bærer preg av relativt store investeringer i forbindelse med Blue Waters internasjonale vekststrategi.

- Vi fokuserer på langsiktige og kundeorienterte løsninger, som blant annet betyr at vi ønsker å være i nærheten av kundene. Vi har derfor styrket og bygget ut vår globale posisjon, vi har nå i underkant av 70 kontorer og mer enn 1300 medarbeidere world wide. Det betyr at vi i alle våre forretningsområder kan ha en mer fremtredende rolle basert på et sterkt operasjonelt setup, sier Kurt Skov.

Vilje og fokus

Kurt Skov tilføyer:
- Vår videre suksess henger dessuten sammen med vår vilje til å ha fokus på å være omstillingsparate, serviceminded og omkostningsbevisste, da vi opererer i markeder med små marginer og stor konkurranse. Samtidig vil hele virksomheten, i løpet av det kommende året, stå enda sterkere, da de nye kontorene og aktivitetene blir fullt integrert i konsernet.
.
Rediger.Kuehne + Nagel receives Royal Caribbean’s 2014 Royal Contribution Award
Royal Caribbean Cruises Ltd. recognised Kuehne + Nagel with the company’s highest award for vendor quality and outstanding supplier performance, with its Royal Contribution Award for 2014. The award was presented to Kuehne + Nagel at Royal Caribbean’s Supplier Conference recently held in Miami, FL.
Royal Caribbean invited their top global supply chain suppliers to participate in the supplier conference and Kuehne + Nagel was proudly Royal Caribbean’s only logistics provider in 2014 to receive this distinguished award.

The Kuehne + Nagel branch in Miami, Florida, manages seafreight activity, including coordination of on-time alongside-ship deliveries for three of Royal Caribbean Cruises Ltd.‘s cruise brands - Royal Caribbean International, Celebrity Cruises and Azamara Club Cruises. In addition overseas customs-clearance services are provided.

“We are honoured to be chosen by Royal Caribbean to receive this award,” said John Hextall, President and CEO of Kuehne + Nagel North America. “This award is the result of the cumulative efforts of the Kuehne + Nagel global organisation to implement, manage and exceed Royal Caribbean Cruise Ltd.‘s international transportation requirements.”

 
About Kuehne + Nagel
With approximately 63,000 employees at more than 1000 locations in over 100 countries, the Kuehne + Nagel Group is one of the world's leading logistics companies. Its strong market position lies in the seafreight, airfreight, contract logistics and overland businesses, with a clear focus on providing IT-based integrated logistics solutions.Further information can be found at
www.kuehne-nagel.com
.
RedigerKopi av Nord-Troms tingretts domsavgjørelse (PDF)Midlertidig forføyning: Forbud mot blokade av gods til og fra Nor Lines AS i Tromsø
NHO har på vegne av sin medlemsbedrift Nor Lines AS, begjært midlertidig forføyning for å få stoppet ulovlige blokader av Nor Lines' laste og losse-operasjoner i Tromsø.
Nord-Troms Tingrett har i dag avsagt dom, og gitt Nor Lines AS medhold i saken.
 
Kjennelse:
 
1. Norsk Transportarbeiderforbund og Vegard Holm m.fl. forbys å tilskynde eller ta del i kommende og varslede fysiske blokader av Nor Lines AS 26.,27. og 28. mai 2014.

2. Nor Lines AS tilkjennes saksomkostninger med kr. 7.500,-
 
.
Rediger.www.bws.dkBlue Water signs logistics contract with Ramboll
Blue Water Shipping recently put pen to paper on a contract including logistics services for Ramboll Oil & Gas. Ramboll Oil & Gas is a business unit within the Ramboll Group.
.
 
With more than 35 years of experience, Ramboll Oil & Gas is a well-established, independent and highly regarded provider of offshore and onshore engineering consultancy services for the oil and gas industry. Ramboll Oil & Gas employs close to 1,000 specialists and has offices in Denmark, Norway, Qatar, U.A.E (Abu Dhabi), India, the US (Houston) and Russia.
 
The contract includes services such as transport, warehousing and other logistics-related services. "We are pleased about this signing and excited to commence the cooperation with an ambitious partner like Ramboll Oil & Gas. Both companies have a set of strong values and we are sure that the cooperation will be of value for both parties. Ramboll Oil & Gas is known for being innovative, for high quality and reliability and for having world-class in-house competencies such as ourselves. This is why we consider Ramboll Oil & Gas to be an obvious partner for Blue Water and we consider this contract to contribute to strengthening our position in the global transport and logistics market", says Global Manager for Oil & Gas in Blue Water, Thomas Bek.
 
The project involves Blue Water's headquarters in Esbjerg and the specialist team from the company's office in Stavanger which is highly engaged in oil and gas projects in and around the region offering unique base facilities. "We established the office in the Norwegian centre of oil exploration, Stavanger, last year. Since then, the office has seen a positive development and the signing of this contract underlines that our tailor-made transport and logistics services for industrial projects are in high demand", says Thomas Bek.
.
Rediger.lufthansa-cargo.comLufthansa Cargo takes to the skies with lighter containers
All of the LD3 containers used by Lufthansa Cargo are now the lightweight versions. The LD3 standard containers produced using lighter composite materials are helping to radically reduce fuel consumption and emissions at Europe’s leading cargo airline.
.
Photo: Lufthansa Cargo

With some 500,000 container movements per year, the good 14-kilogramme difference over conventional containers amounts to a weight saving of 7 million kilogrammes. Therefore, using these flyweight containers to transport cargo and luggage will reduce fuel consumption by 2,000 tonnes and CO2 emissions by a good 7,000 tonnes per year.

“The new, lighter containers are still extremely robust and strong in spite of being almost completely made of plastic”, said Dr Karl-Rudolf Rupprecht, Board Member Operations at Lufthansa Cargo. “Replacing all of our LD3 standard containers brings us a good deal closer to our goal of reducing our specific CO2 emissions by a quarter by 2020 compared to 2005. We want to continue to fulfil our role as an industry leader in the future as well and help make air freight greener through innovative and modern technologies.”
.
RedigerSale of TNT Fashion completed
TNT Express has completed the sale of its specialist fashion supply chain business in the Netherlands, TNT Fashion Group B.V. (TNT Fashion), to a consortium of Belspeed and Netlog Group. This follows receipt of regulatory approval and positive advice from the works council of TNT Fashion.
TNT Express announced on 11 March 2014 its intention to sell TNT Fashion as part of its strategy to focus on core express delivery services. The transaction, the terms of which remain confidential, will contribute a limited book gain.

Headquartered in Oldenzaal, the Netherlands, TNT Fashion offers specialist supply chain services for the fashion and lifestyle industry. TNT Fashion employs about 660 people and has annual revenues of approximately €120 million.

The UK operations of TNT Fashion are being integrated with TNT Express UK and Ireland.

TNT Express will continue to offer express delivery services to its customers in the fashion, lifestyle and retail industries.
.
RedigerGodstransport med lastebil over grensen, 1. kvartal 2014
Norske og utenlandske lastebiler transporterte 3,6 millioner tonn gods over grensen i 1. kvartal 2014. Det er 10,6 prosent mer enn i 1. kvartal i fjor.
.
De norske lastebilene økte sin markedsandel av transportene til og fra Norge fra 41,7 prosent i 1. kvartal 2013, til 43,3 prosent i 1. kvartal i 2014. Markedsandelen på eksport for de norske lastebilene var 66,9 prosent. På import var andelen 23,5 prosent av total godsmengde.

Svenskregistrerte biler reduserte sin markedsandel med 2,4 prosentpoeng sammenliknet med 1. kvartal 2013. Polsk- og baltiskregistrerte lastebiler fraktet hver for seg 6,3 prosent av godset, en svak økning fra samme kvartal året før.
.
RedigerPosten Norge leverer gode resultat og høy kvalitet
Posten Norge leverer gode resultater etter årets første kvartal. Omsetningen har økt, resultatet er forbedret og kvaliteten er høy.
.
Driftsinntektene i 1. kvartal 2014 var 6.072 millioner kroner som er 6 prosent vekst sammenlignet med 1. kvartal 2013. Driftsresultatet før engangseffekter og nedskrivninger var 191 millioner kroner, som er 30,8 prosent høyere enn på samme tid i fjor.
 
Det er Logistikksegmentet som har bidratt til resultatforbedringen. Hovedårsaken er økte pakkevolumer fra utlandet, som følge av økt e-handel, og vekst innen godsområdet. I Postsegmentet fortsetter volumene å falle innen adressert post.

- Vi har hatt en god start på året. I tillegg til omsetningsvekst har vi god effekt av flere effektiviseringstiltak, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Posten satser på digital post
Posten har i 1. kvartal vunnet viktige kontrakter med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) om å levere digital post for det offentlige.

- At det offentlige som hovedregel skal begynne å kommunisere digitalt med innbyggerne, vil ha stor betydning for utbredelsen av digital postkasse i befolkningen, sier Mejdell.

Han understreker at avtalen om å sende offentlig digital post er av stor strategisk betydning for Posten Norge.

- Posten vil videreføre rollen som postdistributør til det norske folk også i en digital fremtid. Vi skal levere til både fysiske og digitale postkasser, sier Mejdell.

Posten er ikke alene om å tilby digital postkasse i Norge og forbereder seg på hard konkurranse om kundene.

Postkvalitet i verdensklasse
Leveringskvaliteten på A-post over natt ble 87,1 prosent i 1. kvartal 2014. Dette er 2,1 prosentpoeng over konsesjonskravet og 1,6 prosentpoeng høyere enn året før.

I 1. kvartal ble Posten Norge tildelt “Certificate of Excellence” av den internasjonale postorganisasjonen IPC for høy kvalitet i håndteringen av internasjonal brevpost ut og inn av Norge. Det er Postens enheter på Østlandsterminalen og Gardermoen som er vurdert. Posten fikk et samlet resultat på 97,4% som er blant de høyeste som er oppnådd noen gang.
 
- Jeg er stolt av den høye leveringskvaliteten Posten og Bring kan vise til, selv om vi fortsatt har forbedringsområder. Når det gjelder kvalitet i leveransene skal ingen slå oss på hjemmebane, sier konsernsjefen.

Felles pakke- og godsterminaler
Logistikkmarkedet i Norge er i vekst og det er sterk konkurranse om kundene. Posten Norge møter konkurransen med å styrke kundetilbudet og effektivisere driften. Blant annet vil konsernet innen 2017 ha etablerer 18 felles terminaler for pakker, gods og noen steder termo i Norge.

- Den nye terminalstrukturen åpner for felles transport og terminalbehandling for pakker, gods og termo-transport i Norge. Dette vil gi oss et nettverk av terminaler med mer effektiv transport mellom stedene. I tillegg møter vi kundens krav om felles innhenting og utkjøring av pakker og gods, sier Mejdell.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og består av forretningsområder med ulik spisskompetanse.
.
RedigerUtland opp – innland ned
Utlandstrafikken gikk opp med 11,4 prosent i april sammenlignet med samme måned i fjor. Innlandstrafikken gikk ned med 4,8 prosent.
I alt reiste 4 104 568 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i april. Så langt i år har over 15 millioner passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner. Det representerer en økning på 3,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Oslo Lufthavn hadde (eksklusive transittrafikk) en vekst på 4,5 prosent i april sammenlignet med samme måned i fjor. Ellers hadde Bergen lufthavn en totalt sett en nedgang på 2,7 prosent, Stavanger lufthavn 3,1 prosent - og Trondheim lufthavn hadde en nedgang på 3 prosent.

Av andre lufthavner hadde Ålesund lufthavn en vekst på 3,2 prosent og Bardufoss lufthavn en vekst på 5,6 prosent.

Antall Flybevegelser gikk ned med 4,8 prosent i april sammenlignet med samme måned i fjor.
.
RedigerGodstransport med norske lastebiler, 4. kvartal 2013
Norske lastebiler transporterte 265,7 millioner tonn gods innenlands i 2013, 7,9 prosent mer enn i 2012. Transportarbeidet var på 18,3 milliarder tonnkilometer. Dette var en økning på 8,0 prosent siden 2012.
.
Totalt i 2013 transporterte norskregistrerte lastebiler 271,3 millioner tonn gods i Norge og utlandet og utførte et transportarbeid på 21,3 milliarder tonnkilometer. Dette tilsvarte en vekst for transportmengden og transportarbeidet på henholdsvis 7,8 og 5,7 prosent i perioden fra 2012. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn gikk ned fra 80,2 kilometer per tonn i 2012 til 78,5 kilometer per tonn i 2013.

Økning i internasjonal transport
I 2013 transporterte norske lastebiler 6,5 millioner tonn gods utenlands. Det tilsvarer en økning på 6,2 prosent sammenlignet med 2012. Transportarbeidet gikk derimot ned med 6,4 prosent i samme periode, hovedsakelig fordi godset ble fraktet kortere. Gjennomsnittlig transportlengde gikk ned fra 600,0 kilometer per tonn i 2012 til 528,4 kilometer per tonn i 2013.

Mindre egentransport
Forholdet mellom egentransport og leietransport varierer noe over tid. I 2003 ble 39,1 prosent av godset transportert som egentransport, mens andelen var 34,4 i 2013. For transportarbeidet er ikke variasjonen like stor. I 2013 var andelen egentransport målt i tonnkilometer på 21,7 prosent.

Redusert kjøring med tom bil
Tomkjøringen ved kjøring i Norge var på 25,2 prosent i 2013 mot 26,4 året før. I alt ble det kjørt 133,0 millioner kilometer med tom bil i 2013. Ved internasjonal kjøring var det en liten økning i tomkjøringen. Ved vurdering av tomkjøringsprosenten er det viktig å ta hensyn til at det for en stor andel av godstransporten innenlands ikke er naturlig å ha returlast, ved for eksempel massetransporter og transport av tømmer.

Redusert lastebiltransport i de andre nordiske landene
Mens transport med lastebil økte i Norge fra 2012 til 2013, gikk den ned i de andre nordiske landene. I både Sverige og Finland har det vært en betydelig reduksjon i transportert godsmengde de siste årene. Fra 2012 til 2013 har nedgangen vært på henholdsvis 4,7 og 8,7 prosent. Siden 2009 er fraktet godsmengde med svenskregistrerte biler innen Sverige redusert med 16 prosent. For Danmark er det kun en svak nedgang de siste par årene.

Bildet er imidlertid litt annerledes målt i tonnkilometer. I Sverige er det for eksempel en svak økning i det innenlandske transportarbeidet, til tross for den betydelige nedgangen i transportert godsmengde. Følgelig har den gjennomsnittlige transportlengden per tonn økt.

Økt transportarbeid i 4. kvartal
Norske lastebiler utførte et transportarbeid på 5,8 milliarder tonnkilometer i nasjonal og internasjonal transport i 4. kvartal 2013. Dette er 7,7 prosent mer enn i samme kvartal i 2012. Transportmengden gikk opp med 10,4 prosent.
.
RedigerFREJA Transport & Logistics AS åpner kontor i Kristiansand
I vår satsning på å fortsette den positive utvikling i FREJA Group, har vi den fornøyelse av å informere om åpning av vårt nye kontor den 2. mai 2014 i Kristiansand.
FREJA forventer en betydelig vekst og mer synlig nærvær på Sørlandet med en etablering i Kristiansand med 3 personer som fra start er ansatt på dette kontoret.

Jan Bjørndal er utnevnt til Regionsdirektør Sørlandet og starter den 01.07.2014

Denne avdelingen, som vil dekke region Sørlandet, vil ha nedslagsfelt i følgende post nr. 4402-4999 (unntatt 4460 Moi, 4462 Hovsherad, 4463 Ueland og 4465 Moi som vil bli dekket av vårt kontor i Stavanger) og håndtere både bil-, sjø- og flyfrakt internasjonalt.

FREJA er en av de største privateide transport- og logistikkbedrifter i Norden. Via våre kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland har våre medarbeidere fokus på å gi våre kunder skreddersydde, effektive og troverdige løsninger.

FREJA ønsker å være den perfekte strategiske samarbeidspartner for alle i enhver henseende og i alle forbindelser. I FREJA Group har vi 550 ansatte i Norden hvorav 115 i Norge.

FREJA Transport & Logistics AS
Lumberveien 51 U
4621 Kristiansand S.
Tel.: +47 38 90 94 00
Fax.: +47 38 90 94 01
E-post : kristiansand@freja.com
.
RedigerMoss Lufthavn Rygge får ny konsesjon, flere flyvninger og utvidet åpningstid
- Vi oppfyller nå det vi lovet i regjeringsplattformen, og vi svarer på ønskene fra Mosseregionen og Moss Lufthavn Rygge. Vi endrer konsesjonsvilkårene for lufthavnen slik at taket på antall flybevegelser heves og åpningstiden utvides, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Konsesjon og trafikkvolum
Moss lufthavn Rygge får konsesjon til å drive sivil luftfart i 20 nye år. Den nye konsesjonen vil erstatte den gamle som løper ut i november 2014. Taket på kommersielle flybevegelser heves fra 21 000 til 30 000 flybevegelser. Det tilsvarer omtrent tre millioner passasjerer per år, mot dagens tak på to millioner passasjerer.

Åpningstider utvides
Åpningstiden vil bli utvidet med en halv time morgen og kveld, til kl. 06.00 – 24.00 alle ukedager.

- Flere flygninger, flere passasjerer, lengre åpningstider og en langsiktig konsesjon er de viktigste bidragene fra Samferdselsdepartementet. Dette vil gi Moss Lufthavn Rygge mulighet til å vokse og utvikle seg videre. Rygge har hatt en positiv utvikling i de årene man har drevet sivil lufthavnvirksomhet, og har definitivt vist at man kan fylle en viktig rolle og tilbud til de reisende på Østlandet. Nå kan dette tilbudet bli enda bedre, sier Solvik-Olsen. 

Statlig avgiftsregulering oppheves
Den statlige reguleringen av lufthavnavgiftene oppheves. Det betyr at lufthavnen nå selv får bestemme hva lufthavnavgiftene skal være, altså hva flyselskapene skal betale for å benytte lufthavnen. – Utgangspunktet vårt er å gi lufthavnen denne friheten og ansvaret til selv å fastsette avgiftsnivået, selv om loven gir rom for at staten regulerer dette, sier Solvik-Olsen.

Det blir parkeringsplass for småfly
Moss Lufthavn Rygge skal stille inntil 30 parkeringsplasser til disposisjon for fast stasjonerte småfly. Plasseringen av parkeringsplassene skal være slik at brukerne ikke er avhengig av hjelp fra lufthavnen når parkeringsplassene benyttes. Det endelige antallet parkeringsplasser bestemmes når de økonomiske konsekvensene er kjent. – Jeg ser det som viktig å sikre gode vilkår for småflymiljøet. Dette er et viktig bidrag i så måte, sier samferdselsministeren.

- Med den nye konsesjonen for Moss Lufthavn Rygge, gir Samferdselsdepartementet lufthavnen mulighet til å vokse og utvikle seg, som en større og sterkere regional lufthavn. De endringene som gjennomføres er i tråd med det vi oppfatter at lufthavnen og Mosseregionen har ønsket seg, avslutter Ketil Solvik-Olsen.
.
(Element 1 til 100) Neste Neste